Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2202(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0339/2010

Ingivna texter :

A7-0339/2010

Debatter :

PV 15/12/2010 - 14
CRE 15/12/2010 - 14

Omröstningar :

PV 16/12/2010 - 6.4
CRE 16/12/2010 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0489

Protokoll
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg

14. De mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området [2010/2202(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Inese Vaidere för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Leonidas Donskis för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi och Barbara Matera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz och Heidi Hautala.

Talare: Catherine Ashton.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Laima Liucija Andrikienė.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 16.12.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy