Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2217(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0333/2010

Ingivna texter :

A7-0333/2010

Debatter :

PV 15/12/2010 - 16
CRE 15/12/2010 - 16

Omröstningar :

PV 16/12/2010 - 6.5
CRE 16/12/2010 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0490

Protokoll
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg

16. En ny strategi för Afghanistan (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkade om en ny strategi för Afghanistan [2009/2217(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Charles Goerens (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Nick Griffin, grupplös, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler och Elena Băsescu.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška och Ioan Mircea Paşcu.

Talare: Catherine Ashton och Pino Arlacchi.

Talare: Csanád Szegedi yttrade sig om hur debatten förlöpte och Arnaud Danjean yttrade sig om den franska översättningen av betänkandet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 16.12.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy