Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras

17. NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai (diskusijos)
Stenograma

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai

Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer, nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke ir Charles Goerens.

Kalbėjo Catherine Ashton.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika