Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg

17. Wyniki szczytu NATO w Lizbonie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB: Wyniki szczytu NATO w Lizbonie

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Adrian Severin w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, David Campbell Bannerman w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke i Charles Goerens.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności