Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg

17. Resultat från Nato-toppmötet i Lissabon (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Resultat från Nato-toppmötet i Lissabon

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Adrian Severin för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, David Campbell Bannerman för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke och Charles Goerens.

Talare: Catherine Ashton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy