Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/3006(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0707/2010

Разисквания :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Гласувания :

PV 16/12/2010 - 6.7

Приети текстове :

P7_TA(2010)0492

Протокол
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург

18. Положението в Кот д'Ивоар (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Кот д'Ивоар

Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens и Niccolò Rinaldi.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Република Кот д’Ивоар (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda и Vito Bonsignore, от името на групата PPE, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez и Kader Arif, от името на групата S&D, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, относно Кот д’Ивоар (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0724/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 16.12.2010.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност