Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/3006(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0707/2010

Debatter :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Omröstningar :

PV 16/12/2010 - 6.7

Antagna texter :

P7_TA(2010)0492

Protokoll
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg

18. Situationen i Elfenbenskusten (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Elfenbenskusten

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens och Niccolò Rinaldi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda och Vito Bonsignore för PPE-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez och Kader Arif för S&D-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, om Elfenbenskusten (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen om situationen i Elfenbenskusten om situationen i Elfenbenskusten (B7-0724/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 16.12.2010.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy