Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prezentace pracovního programu Komise na rok 2011 (předložené návrhy usnesení)
 3.Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU v návaznosti na 3. summit Afrika-EU (předložené návrhy usnesení)
 4.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 5.Příprava zasedání Evropské rady (16.–17. prosince 2010) – Zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny (rozprava)
 6.Občanská iniciativa (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Využití nástroje pružnosti pro program celoživotního učení, pro program pro konkurenceschopnost a inovace a pro Palestinu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 ve znění pozměněném Radou (hlasování)
  7.3.Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou (hlasování)
 8.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Noord Holland ICT/Nizozemsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.2.Rozhodné právo ve věcech rozvodu a rozluky * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  9.3.Ratingové agentury ***I (hlasování)
  9.4.Zrušení směrnic týkajících se metrologie ***I (hlasování)
  9.5.Občanská iniciativa ***I (hlasování)
  9.6.Prezentace pracovního programu Komise na rok 2011 (hlasování)
  9.7.Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU v návaznosti na 3. summit Afrika-EU (hlasování)
  9.8.Základní práva v Evropské unii (2009) – účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (hlasování)
  9.9.Dopad reklamy na chování spotřebitelů (hlasování)
  9.10.Akční plán pro energetickou účinnost (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Správa ekonomických záležitostí a článek 9 Lisabonské smlouvy (rozprava)
 14.Stav lidských práv ve světě v roce 2009 a politika Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 15.Složení Parlamentu
 16.Nová strategie pro Afghánistán (rozprava)
 17.Výsledky summitu NATO v Lisabonu (rozprava)
 18.Situace v Pobřeží slonoviny (rozprava)
 19.Kontrola Komise ze strany členských států při výkonu prováděcích pravomocí ***I (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (187 kb) Prezenční listina (62 kb)    Jmenovitá hlasování (1754 kb) 
 
Zápis (190 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (422 kb) Jmenovitá hlasování (879 kb) 
 
Zápis (240 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (555 kb) Jmenovitá hlasování (925 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí