Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 15. december 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (indgivne beslutningsforslag)
 3.Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU (indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råd (16.-17. december 2010) - Oprettelse af en permanent krisemekanisme for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet (forhandling)
 6.Borgerinitiativer (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til programmet for livslang læring, til programmet for konkurrenceevne og innovation og til Palæstina (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 som ændret af Rådet (afstemning)
  
7.3.Parlamentets holdning til det nye forslag til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner (afstemning)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland IKT/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Gennemførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.Kreditvurderingsbureauer ***I (afstemning)
  
9.4.Ophævelse af direktiver vedrørende metrologi ***I (afstemning)
  
9.5.Borgerinitiativer ***I (afstemning)
  
9.6.Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (afstemning)
  
9.7.Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU (afstemning)
  
9.8.Grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – Effektiv gennemførelse efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse (afstemning)
  
9.9.Reklamers indflydelse på forbrugeradfærd (afstemning)
  
9.10.Handlingsplan for energieffektivitet (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Økonomisk styring og artikel 9 i Lissabontraktaten (forhandling)
 14.Menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning
 16.En ny strategi for Afghanistan (forhandling)
 17.Resultatet af NATO's topmøde i Lissabon (forhandling)
 18.Situationen i Côte d'Ivoire (forhandling)
 19.Medlemsstaternes kontrol af Kommissionens udøvelse af sine gennemførelsesbeføjelser ***I (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (182 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1754 kb) 
 
Protokol (177 kb) Tilstedeværelsesliste (52 kb) Afstemningsresultater (336 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1314 kb) 
 
Protokol (244 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (534 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1152 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik