Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 15. detsember 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Komisjoni 2011. aasta tööprogrammi tutvustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.ELi ja Aafrika strateegilise partnerluse tulevik pärast ELi ja Aafrika kolmandat tippkohtumist (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 5.Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (16.-17. detsember 2010) – Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks (arutelu)
 6.Kodanikualgatus (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine elukestva õppe programmi, konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi ning Palestiina jaoks (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  7.2.Nõukogu muudetud Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve projekt (hääletus)
  7.3.Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2011. aasta uue eelarveprojekti kohta (hääletus)
 8.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Noord-Holland ICT, Madalmaad (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  9.2.Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  9.3.Reitinguagentuurid ***I (hääletus)
  9.4.Metroloogiat käsitlevate direktiivide kehtetuks tunnistamine ***I (hääletus)
  9.5.Kodanikualgatus ***I (hääletus)
  9.6.Komisjoni 2011. aasta tööprogrammi tutvustamine (hääletus)
  9.7.Aafrika ja ELi strateegilise partnerluse tulevik Aafrika-ELi 3. tippkohtumise eel (hääletus)
  9.8.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2009) ja institutsioonilised aspektid pärast Lissaboni lepingu jõustumist (hääletus)
  9.9.Reklaami mõju tarbija käitumisele (hääletus)
  9.10.Energiatõhususe tegevuskava (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Majanduse juhtimine ja Lissaboni lepingu artikkel 9 (arutelu)
 14.Inimõigused maailmas 2009. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 15.Parlamendi koosseis
 16.Uus Afganistani strateegia (arutelu)
 17.Lissabonis toimunud NATO tippkohtumise tulemused (arutelu)
 18.Olukord Côte d’Ivoire’is (arutelu)
 19.Liikmesriikide kontrolli kohaldamine komisjoni rakendamisvolituste kasutamise suhtes ***I (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (184 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1754 kb) 
 
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletustulemused (376 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1357 kb) 
 
Protokoll (243 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (446 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1151 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika