Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 5.Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2010 m. gruodžio 16–17 d.). Nuolatinio krizių valdymo mechanizmo euro zonos finansiniam stabilumui apsaugoti sukūrimas (diskusijos)
 6.Piliečių iniciatyva (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Lankstumo priemonės lėšų skyrimas Mokymosi visą gyvenimą programai, Konkurencingumo ir inovacijų programai ir Palestinai (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (balsavimas)
  
7.3.Parlamento pozicija dėl naujo 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais (balsavimas)
 8.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
9.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padalinių fondo lėšų mobilizavimas („Noord Holland ICT“, Nyderlandai) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Kredito reitingų agentūros ***I (balsavimas)
  
9.4.Direktyvų dėl metrologijos panaikinimas ***I (balsavimas)
  
9.5.Piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)
  
9.6.2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (balsavimas)
  
9.7.Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateitis po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo (balsavimas)
  
9.8.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (balsavimas)
  
9.9.Reklamos poveikis vartotojų elgsenai (balsavimas)
  
9.10.Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Ekonomikos valdysena ir Lisabonos sutarties 9 straipsnis (diskusijos)
 14.Žmogaus teisių padėtis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis
 16.Naujoji Afganistano strategija (diskusijos)
 17.NATO aukščiausiojo lygio susitikimo Lisabonoje rezultatai (diskusijos)
 18.Padėtis Dramblio Kaulo Krante (diskusijos)
 19.Valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus ***I (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (182 kb) Dalyvių sąrašas (62 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1754 kb) 
 
Protokolas (196 kb) Dalyvių sąrašas (52 kb) Balsavimo rezultatai (370 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (891 kb) 
 
Protokolas (246 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (538 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (994 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika