Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 15 ta' Diċembru 2010 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (16-17 ta' Diċembru 2010) - L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' kriżi permanenti biex jissalvagwardja l-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro (dibattitu)
 6.L-inizjattiva taċ-ċittadini (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għall-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja, għall-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u għall-Palestina (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 kif modifikat mill-Kunsill (votazzjoni)
  7.3.Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit ġdid 2011 kif modifikat mill-Kunsill (votazzjoni)
 8.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta formali)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Noord Holland ICT/Il-Pajjiżi l-Baxxi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.Il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ***I (votazzjoni)
  9.4.Revoka tad-Direttivi dwar il-metroloġija ***I (votazzjoni)
  9.5.L-inizjattiva taċ-ċittadini ***I (votazzjoni)
  9.6.Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (votazzjoni)
  9.7.Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika (votazzjoni)
  9.8.Id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2009) - Implimentazzjoni effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (votazzjoni)
  9.9.L-impatt tar-riklamar fuq l-imġiba tal-konsumatur (votazzjoni)
  9.10.Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Il-governanza ekonomika u l-Artikolu 9 tat-Trattat ta' Lisbona (dibattitu)
 14.Id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament
 16.Strateġija ġdida għall-Afganistan (dibattitu)
 17.L-eżitu tas-Summit tan-NATO f'Lisbona (dibattitu)
 18.Is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (dibattitu)
 19.Kontroll min-naħa tal-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ***I (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (190 kb) Lista tal-Membri preżenti (62 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1754 kb) 
 
Minuti (212 kb) Lista tal-Membri preżenti (52 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (362 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1357 kb) 
 
Minuti (252 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (617 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1161 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza