Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (złożone projekty rezolucji)
 3.Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (złożone projekty rezolucji)
 4.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 5.Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (16-17 grudnia 2010 r.) - Ustanowienie stałego mechanizmu kryzysowego w celu ochron stabilności finansowej strefy euro (debata)
 6.Inicjatywa obywatelska (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby uczenia się przez całe życie, programu na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Palestyny (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych przez Radę (głosowanie)
  
7.3.Stanowisko Parlamentu w sprawie nowego projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę (głosowanie)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Noord Holland ICT/Holandia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Agencje ratingowe ***I (głosowanie)
  
9.4.Uchylenie dyrektyw w odniesieniu do metrologii ***I (głosowanie)
  
9.5.Inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)
  
9.6.Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (głosowanie)
  
9.7.Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (głosowanie)
  
9.8.Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (głosowanie)
  
9.9.Wpływ reklamy na zachowania konsumentów (głosowanie)
  
9.10.Plan działania na rzecz efektywności energetycznej (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (debata)
 14.Prawa człowieka na świecie w roku 2009 i polityka UE w tej dziedzinie (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Nowa strategia dla Afganistanu (debata)
 17.Wyniki szczytu NATO w Lizbonie (debata)
 18.Sytuacja w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (debata)
 19.Kontrola państw członkowskich nad wykonywaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (188 kb) Lista obecności (62 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1754 kb) 
 
Protokół (197 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (369 kb) Wyniki głosowań imiennych (1361 kb) 
 
Protokół (251 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (559 kb) Wyniki głosowań imiennych (1155 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności