Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie pracovného programu Komisie na rok 2011 (predložené návrhy uznesení)
 3.Budúcnosť strategického partnerstva medzi EÚ a Afrikou v nadväznosti na 3. samit EÚ – Afrika (predložené návrhy uznesení)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 5.Príprava zasadnutia Európskej rady (16. – 17. decembra 2010) – Zavedenie stáleho krízového mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny (rozprava)
 6.Iniciatíva občanov (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Mobilizácia nástroja flexibility pre akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania, pre program pre konkurencieschopnosť a inovácie a pre Palestínu (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady (hlasovanie)
  
7.3.Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady (hlasovanie)
 8.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Noord Holland ICT, Holandsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Rozhodné právo pre rozvod a právnu rozluku * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Ratingové agentúry ***I (hlasovanie)
  
9.4.Zrušenie smerníc týkajúcich sa metrológie ***I (hlasovanie)
  
9.5.Iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)
  
9.6.Predloženie pracovného programu Komisie na rok 2011 (hlasovanie)
  
9.7.Budúcnosť strategického partnerstva medzi EÚ a Afrikou v nadväznosti na 3. samit EÚ – Afrika (hlasovanie)
  
9.8.Základné práva v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (hlasovanie)
  
9.9.Vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov (hlasovanie)
  
9.10.Akčný plán pre energetickú účinnosť (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Správa ekonomických záležitostí a článok 9 Lisabonskej zmluvy (rozprava)
 14.Ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu
 16.Nová stratégia pre Afganistan (rozprava)
 17.Výsledok samitu NATO v Lisabone (rozprava)
 18.Situácia na Pobreží Slonoviny (rozprava)
 19.Kontrola uplatňovania vykonávacích právomocí Komisie členskými štátmi ***I (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (188 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Hlasovania podľa mien (1754 kb) 
 
Zápisnica (194 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovaní (358 kb) Hlasovania podľa mien (1361 kb) 
 
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (540 kb) Hlasovania podľa mien (1219 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia