Index 
Jegyzőkönyv
PDF 247kWORD 197k
2010. december 15., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó küszöbén (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 5.A 2010. december 16–17-i európai tanácsi ülés előkészítése - Állandó válságmechanizmus létrehozása az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében (vita)
 6.Polgári kezdeményezés (vita)
 7.Szavazások órája
  
7.1.A rugalmassági eszköz igénybevétele az élethosszig tartó tanulás programja, a versenyképességi és innovációs program és Palesztina számára (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
7.2.Az Európai Unió 2011. évi, a Tanács által módosított költségvetési tervezete (szavazás)
  
7.3.A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi új költségvetési tervezetről (szavazás)
 8.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 9.Szavazások órája (folytatás)
  
9.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland ICT/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.2.A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.3.Hitelminősítő intézetek ***I (szavazás)
  
9.4.Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése ***I (szavazás)
  
9.5.Polgári kezdeményezés ***I (szavazás)
  
9.6.A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése (szavazás)
  
9.7.Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó küszöbén (szavazás)
  
9.8.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2009) - A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő hatékony végrehajtás (szavazás)
  
9.9.A reklámok fogyasztói magatartásra gyakorolt hatása (szavazás)
  
9.10.Energiahatékonysági cselekvési terv (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Gazdasági kormányzás és a Lisszaboni Szerződés 9. cikke (vita)
 14.Az emberi jogok helyzete a világban 2009-ben és az EU emberi jogi politikája (vita)
 15.A Parlament tagjai
 16.Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia (vita)
 17.A lisszaboni NATO-csúcstalálkozó eredményei (vita)
 18.Az elefántcsontparti helyzet (vita)
 19.A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés ***I (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.35-kor nyitják meg.


2. A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése

A vita időpontja: 2010. november 23. (2010.11.23-i jegyzőkönyv 14. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Martin Schulz és Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2011. évi munkaprogramjáról (B7-0688/2010);

- József Szájer és Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2011. évi munkaprogramjáról (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2011. évi munkaprogramjáról (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottság 2011. évi munkaprogramjáról (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Bizottság 2011-re szóló munkaprogramjáról (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Európai Parlament prioritásairól a Bizottság 2011. évre szóló munkaprogramjával kapcsolatban (B7-0702/2010).

Szavazás: 2010.12.15-i jegyzőkönyv 9.6. pont .


3. Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó küszöbén (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó küszöbén

A vita időpontja: 2010. november 24. (2010.11.24-i jegyzőkönyv 15. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Afrika–EU közös stratégiáról a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó előtt (B7-0693/2010);

- Nirj Deva és Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Afrika–EU közös stratégiáról a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó után (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman és Zita Gurmai, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Afrika és az Európai Unió közötti stratégiai partnerség jövőjéről a harmadik EU–Afrika csúcstalálkozót követően (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek és Gay Mitchell, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Afrika és az EU közötti stratégiai partnerség jövőjéről a harmadik Afrika–EU csúcstalálkozó előestéjén (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Afrika és az EU közötti stratégiai partnerség jövőjéről a Tripoliban megrendezett 3. Afrika–EU csúcstalálkozó után (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin és Jean-Luc Mélenchon, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Afrika és az EU közötti stratégiai partnerség jövőjéről a 3. EU–Afrika csúcstalálkozó előestéjén (B7-0699/2010).

Szavazás: 2010.12.15-i jegyzőkönyv 9.7. pont .


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási rendelkezések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Kínai Népköztársaságból és Hongkong Különleges Közigazgatási Területről származó vagy ott feladott poliamid és melamin műanyag konyhai eszközök behozatalára vonatkozó egyedi feltételek és részletes eljárások megállapításáról szóló bizottsági rendelet tervezete (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - határidő: 10/03/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelettervezete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - határidő: 02/03/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság (EU) rendelettervezete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - határidő: 09/03/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság rendeletre irányuló tervezete a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - határidő: 07/03/2011)
utalva: illetékes: TRAN

- A vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételéről és kezeléséről szóló bizottsági határozat tervezete (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - határidő: 26/02/2011)
utalva: illetékes: TRAN

- A Bizottság irányelvtervezete a 2004/33/EK irányelv V. mellékletének a trombocitakoncentrátumok felhasználhatósági időtartama végén érvényes pH-értékek felső határa tekintetében történő módosításáról (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - határidő: 10/03/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendeletre irányuló tervezete (...) a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a járműjavítási és karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő módosításáról (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - határidő: 03/03/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelettervezete az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszeréről (ESSPROS) szóló 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó ESSPROS-modul esetében a teljes körű adatgyűjtés megindításának tekintetében történő végrehajtásáról (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - határidő: 20/02/2011)
utalva: illetékes: EMPL

- A Bizottság …/…/EU rendelettervezete (…) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munkából a nyugdíjba történő átmenetre vonatkozó 2012. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - határidő: 20/02/2011)
utalva: illetékes: EMPL

- A Bizottság .../.../EU rendeletre irányuló tervezete a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletnek a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - határidő: 25/02/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: EMPL

- A Bizottság .../.../EU rendelettervezete (...) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - határidő: 20/02/2011)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: EMPL

- A Bizottság …/…/EU rendeletre irányuló tervezete a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről szóló 595/2009/EK rendelet végrehajtásáról és módosításáról (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - határidő: 25/02/2011)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság irányelvre irányuló tervezete az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - határidő: 02/03/2011)
utalva: illetékes: ENVI


5. A 2010. december 16–17-i európai tanácsi ülés előkészítése - Állandó válságmechanizmus létrehozása az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A december 16–17-i európai tanácsi ülés előkészítése

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-199/2010) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Állandó válságrendezési mechanizmus létrehozása az euróövezet pénzügyi stabilitásának védelme érdekében (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Sharon Bowles kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Olli Rehn (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Werner Langen.

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

Felszólal: Martin Schulz és Victor Boştinaru kékkártyás kérdéseket tesznek fel Werner Langennek, aki válaszol azokra.

Felszólal: Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira és Wolf Klinz.

ELNÖKÖL:
Dagmar ROTH-BEHRENDT alelnök

Felszólal: Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark válaszol a Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen és Anni Podimata által feltett 5 kékkártyás kérdésre is.

Felszólal: Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam és Jean-Paul Gauzès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela és Bogusław Liberadzki.

Felszólal: Olli Rehn, Hannes Swoboda és Proinsias De Rossa, az utóbbiak a vita lebonyolításáról, és Olivier Chastel.

ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök

A vitát követően, az eljárási szabályzat 115. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtott állásfoglalási indítvány:

- Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, az állandó válságkezelési mechanizmus az euróövezet pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében történő létrehozásáról (B7-0733/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.16-i jegyzőkönyv 6.6. pont .


6. Polgári kezdeményezés (vita)

Jelentés a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Társelőadók: Zita Gurmai és Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai és Alain Lamassoure előterjesztik jelentésüket.

Felszólal: Gerald Häfner (a PETI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) és Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (a CULT bizottság véleményének előadója), Kinga Göncz és Cecilia Wikström (a LIBE bizottság véleményének előadói), Íñigo Méndez de Vigo, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini és Jo Leinen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip és Judith A. Merkies.

Felszólal: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai és Alain Lamassoure.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.15-i jegyzőkönyv 9.5. pont .


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

Felszólal: Jean-Pierre Audy, az eljárási szabályzat 146. és 148. cikke alapján, az Európai Parlamenten belüli többnyelvűségről.


7.1. A rugalmassági eszköz igénybevétele az élethosszig tartó tanulás programja, a versenyképességi és innovációs program és Palesztina számára (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0474)


7.2. Az Európai Unió 2011. évi, a Tanács által módosított költségvetési tervezete (szavazás)

Módosítástervezetek az Európai Unió 2011. évi, a Tanács által módosított költségvetési tervezetéhez (minden szakasz).

A Szerződések rendelkezései szerint a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament tagjai többségének szavazatára van szükség.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Az öt módosítástervezetet elutasították.

Felszólalások

Martin Schulz, a 13. módosításról szóló szavazás előtt, e módosítás kapcsán.


7.3. A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi új költségvetési tervezetről (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről – minden szakasz [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0475)

Felszólalások

A szavazás előtt

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (előadó).

A szavazás után

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) megállapítja, hogy a Parlament módosítás nélkül elfogadta a Tanács álláspontját a 2011. évi költségvetési tervezetről, és gratulál ehhez az eredményhez.

Az elnök az alábbi nyilatkozatot teszi:

„Első alkalommal alkalmaztuk a Lisszaboni Szerződésben szereplő eljárást. Az Európai Parlament elfogadta a Tanács 2010. december 10-i álláspontját a Bizottság által 2010. november 26-án benyújtott költségvetési tervezetről. A költségvetési eljárás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően lezárult. E cikknek, valamint 4. pontja a) alpontjának megfelelően megállapítom, hogy a 2011. évi költségvetés véglegesen el lett fogadva.”

Az elnök felkéri Alain Lamassoure-t (a BUDG bizottság elnöke), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel társelőadókat, valamint Olivier Chastelt (a Tanács soros elnöke) és Janusz Lewandowskit (a Bizottság tagja), hogy csatlakozzanak hozzá.

Az elnök aláírja a költségvetést.


8. A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)

A Parlament 13.00 és 13.30 között ünnepi ülést tart, hogy átadja a Szaharov-díjat Guillermo Fariñas számára.

Mivel a díjazott nincs jelen, az elnök a díjat egy üres székre helyezi, és a képviselők meghallgatják Guillermo Fariñas előre felvett beszédét.


ELNÖKÖL:
Stavros LAMBRINIDIS alelnök

9. Szavazások órája (folytatás)

Felszólal: Nicole Sinclaire, a Szaharov-díj átadását követően.


9.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland ICT/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0476)


9.2. A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0477)

Felszólalások

Tadeusz Zwiefka (előadó), a szavazást követően.


9.3. Hitelminősítő intézetek ***I (szavazás)

Jelentés a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0478)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0478)

Felszólalások

Jean-Paul Gauzès (előadó), a 81. módosításról szóló szavazás előtt szóbeli módosítást javasol e módosításhoz, melyet elfogadnak.


9.4. Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése ***I (szavazás)

Jelentés a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0479)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0479)


9.5. Polgári kezdeményezés ***I (szavazás)

Jelentés a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Társelőadók: Zita Gurmai és Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0480)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0480)


9.6. A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése (szavazás)

A vita időpontja: 2010. november 23. (2010.11.23-i jegyzőkönyv 14. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. december 15. (2010.12.15-i jegyzőkönyv 2. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 és B7-0702/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0688/2010

(amely a B7-0688/2010, B7-0689/2010 és B7-0697/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

József Szájer és Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Martin Schulz és Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0481)

(A B7-0690/2010, B7-0701/2010 és B7-0702/2010 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Doris Pack, a 7. módosításról szóló szavazás előtt szóbeli módosítást javasol e módosításhoz, melyet elfogadnak.

József Szájer, a 14. módosításról szóló szavazás visszavonja e módosítást.

Hannes Swoboda, a 16. módosításról szóló szavazás előtt szóbeli módosítást javasol e módosításhoz, melyet elfogadnak.


9.7. Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó küszöbén (szavazás)

A vita időpontja: 2010. november 24. (2010.11.24-i jegyzőkönyv 15. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. december 15. (2010.12.15-i jegyzőkönyv 3. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév és B7-0699/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0693/rév

(amely a B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 és B7-0698/2010/rév helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek és Gay Mitchell, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Miguel Angel Martínez Martínez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Nirj Deva, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2010)0482)

(A B7-0699/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Michael Gahler, a 8. módosításról szóló szavazás előtt szóbeli módosítást javasol e módosításhoz, melyet elfogadnak.

Corien Wortmann-Kool, a szavazást követően tolmácsolási hibát jelez.

Paul Rübig, a szavazást követően a szavazások órájának lebonyolításáról.


9.8. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2009) - A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő hatékony végrehajtás (szavazás)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2009) - A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő hatékony végrehajtás [2009/2161(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0483)


9.9. A reklámok fogyasztói magatartásra gyakorolt hatása (szavazás)

Jelentés a reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról [2010/2052(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0484)


9.10. Energiahatékonysági cselekvési terv (szavazás)

Jelentés az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról [2010/2107(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0485)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az Európai Unió 2011. évi, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezete

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel jelentése - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Jean-Paul Gauzès jelentése - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel jelentése - A7-0369/2010

Barbara Matera

Anja Weisgerber jelentése - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Zita Gurmai és Alain Lamassoure jelentése - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

Az Afrika és EU közötti stratégiai partnerség jövője a 3. Afrika–EU csúcstalálkozó küszöbén - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése - RC-B7-0688/2010

József Szájer

Kinga Gál jelentése - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

Felszólal: Licia Ronzulli, Sonia Alfano felszólalása kapcsán.

°
° ° °

Philippe Juvin jelentése - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Bendt Bendtsen jelentése - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Felszólal: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sonia Alfano felszólalása kapcsán.

°
° ° °

Bendt Bendtsen jelentése - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Bernd Posselt közli, hogy technikai problémák miatt nem tudott részt venni az A7-0367/2010 jelentésről, az Európai Unió 2011. évi, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről és az RC-B7-0688/2010 közös állásfoglalási indítvány 21. módosításáról szóló szavazáson.

Robert Sturdy közli, hogy technikai problémák miatt nem tudott részt venni az Európai Unió 2011. évi, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről szóló szavazáson..

Iuliu Winkler közli, hogy a 2010. november 23-i szavazások óra során a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló Rapkay-jelentés jogalkotási állásfoglalása (P7_TA(2010)0424) mellett kívánt szavazni, de technikai okokból ezt nem tudta megtenni.


(A 14.45-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Gazdasági kormányzás és a Lisszaboni Szerződés 9. cikke (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0200/2010) felteszi: Stephen Hughes, Pervenche Berès és Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Gazdasági kormányzás és a Lisszaboni Szerződés 9. cikke (B7-0660/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0201/2010) felteszi: Stephen Hughes, Pervenche Berès és Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,a Bizottsághoz: Gazdasági kormányzás és a Lisszaboni Szerződés 9. cikke (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (szerző) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre B7-0661/2010.

Felszólal: Elisabeth Morin-Chartier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Antolín Sánchez Presedo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Proinsias De Rossa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos és Andreas Mölzer.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Olivier Chastel.

A vitát berekesztik.


14. Az emberi jogok helyzete a világban 2009-ben és az EU emberi jogi politikája (vita)

Jelentés „Az emberi jogok helyzete a világban” című, 2009. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2010/2202(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Catherine Ashton (A Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője).

Felszólal: Inese Vaidere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Leonidas Donskis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi és Barbara Matera.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz és Heidi Hautala.

Felszólal: Catherine Ashton.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Laima Liucija Andrikienė.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.16-i jegyzőkönyv 6.4. pont .


15. A Parlament tagjai

Az illetékes francia hatóságok bejelentették Philippe Boulland kinevezését Pascale Gruny helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2010. december 15.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Philippe Boulland elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


16. Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia (vita)

Jelentés az új afganisztáni stratégiáról [2009/2217(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Catherine Ashton (A Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője).

Felszólal: Charles Goerens (a DEVE bizottság véleményének előadója), Ioannis Kasoulides, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Struan Stevenson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Joe Higgins, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nick Griffin, független, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler és Elena Băsescu.

ELNÖKÖL:
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU alelnök

Felszólal: Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška és Ioan Mircea Paşcu.

Felszólal: Catherine Ashton és Pino Arlacchi.

Felszólal: Csanád Szegedi, a vita lebonyolításáról és Arnaud Danjean, a jelentés francia fordításáról.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.16-i jegyzőkönyv 6.5. pont .


17. A lisszaboni NATO-csúcstalálkozó eredményei (vita)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének nyilatkozata: A lisszaboni NATO-csúcstalálkozó eredményei

Catherine Ashton (A Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Campbell Bannerman, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou és Tunne Kelam.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke és Charles Goerens.

Felszólal: Catherine Ashton.

A vitát berekesztik.


18. Az elefántcsontparti helyzet (vita)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének nyilatkozata: Az elefántcsontparti helyzet

Catherine Ashton (A Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Elie Hoarau, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens és Niccolò Rinaldi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu.

Felszólal: Catherine Ashton.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az elefántcsontparti helyzetről az Elefántcsontparti Köztársaságban kialakult helyzetről (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda és Vito Bonsignore, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az elefántcsontparti helyzetről (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez és Kader Arif, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Elefántcsontparton kialakult helyzetről (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Elefántcsontparton kialakult helyzetről (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az elefántcsontparti helyzetről (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland és Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az elefántcsontparti helyzetről (B7-0724/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.16-i jegyzőkönyv 6.7. pont .

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök


19. A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés ***I (vita)

Jelentés a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és bizottsági rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Gay Mitchell (a DEVE bizottság véleményének előadója), Saïd El Khadraoui (a TRAN bizottság véleményének előadója), Danuta Maria Hübner (a REGI bizottság véleményének előadója), Paolo De Castro (az AGRI bizottság véleményének előadója), Antolín Sánchez Presedo (az ECON bizottság véleményének előadója), Klaus-Heiner Lehne, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raffaele Baldassarre és Gianluca Susta.

Felszólal: Maroš Šefčovič és József Szájer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.16-i jegyzőkönyv 6.3. pont .


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 452.508/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 20.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat