Indiċi 
Minuti
PDF 252kWORD 212k
L-Erbgħa, 15 ta' Diċembru 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (16-17 ta' Diċembru 2010) - L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' kriżi permanenti biex jissalvagwardja l-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro (dibattitu)
 6.L-inizjattiva taċ-ċittadini (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għall-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja, għall-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u għall-Palestina (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.2.Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 kif modifikat mill-Kunsill (votazzjoni)
  7.3.Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit ġdid 2011 kif modifikat mill-Kunsill (votazzjoni)
 8.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta formali)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Noord Holland ICT/Il-Pajjiżi l-Baxxi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.Il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ***I (votazzjoni)
  9.4.Revoka tad-Direttivi dwar il-metroloġija ***I (votazzjoni)
  9.5.L-inizjattiva taċ-ċittadini ***I (votazzjoni)
  9.6.Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (votazzjoni)
  9.7.Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika (votazzjoni)
  9.8.Id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2009) - Implimentazzjoni effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (votazzjoni)
  9.9.L-impatt tar-riklamar fuq l-imġiba tal-konsumatur (votazzjoni)
  9.10.Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Il-governanza ekonomika u l-Artikolu 9 tat-Trattat ta' Lisbona (dibattitu)
 14.Id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament
 16.Strateġija ġdida għall-Afganistan (dibattitu)
 17.L-eżitu tas-Summit tan-NATO f'Lisbona (dibattitu)
 18.Is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (dibattitu)
 19.Kontroll min-naħa tal-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ***I (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Novembru 2010 (punt 14 tal- Minuti ta' 23.11.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Martin Schulz u Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (B7-0688/2010);

- József Szájer u Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, dwar il-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew għall-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (B7-0702/2010).

Votazzjoni: punt 9.6 tal- Minuti ta' 15.12.2010.


3. Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Novembru 2010 (punt 15 tal- Minuti ta' 24.11.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar Strateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE qabel it-Tielet Summit Afrika-UE (B7-0693/2010);

- Nirj Deva u Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, dwar Strateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE wara t-Tielet Summit Afrika-UE (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman u Zita Gurmai f'isem il-Grupp S&D, dwar il-futur tas-sħubija strateġika Afrika-UE wara t-tielet samit UE-Afrika (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek u Gay Mitchell f'isem il-Grupp PPE, dwar il-futur tas-sħubija strateġika Afrika-UE qabel it-tielet samit Afrika/UE (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl u Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sħubija strateġika bejn l-UE u l-Afrika wara t-tielet samit bejn l-UE u l-Afrika li sar f'Tripli (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin u Jean-Luc Mélenchon f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Il-futur tas-Sħubija Strateġika UE-Afrika qabel it-tielet Samit UE-Afrika (B7-0699/2010).

Votazzjoni: punt 9.7 tal- Minuti ta' 15.12.2010.


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju li ġejjin:

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' [...] li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi u l-proċeduri ddettaljati għall-importazzjoni ta' oġġetti tal-kċina magħmulin mill-plastiċi poliammid u melammina li joriġinaw jew li jintbagħtu mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u mir-Reġjun Speċjali Amministrattiv ta' Ħong Kong, iċ-Ċina (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - skadenza: 10/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - skadenza: 02/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (Kadmju) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - skadenza: 09/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema "applikazzjonijiet telematiċi għal servizzi tal-passiġġieri" tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - skadenza: 07/03/2011)
irreferut responsabbli: TRAN

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-pubblikazzjoni u l-ġestjoni tad-dokument ta' referenza msemmi fl-Artikolu 27(4) tad-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - skadenza: 26/02/2011)
irreferut responsabbli: TRAN

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ta' [...] li temenda l-Anness V tad-Direttiva 2004/33/KE fir-rigward tal-valuri massimi tal-pH għall-konċentrati ta' platelets fl-aħħar tal-ħajja ta' fuq l-ixkaffa (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - skadenza: 10/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 692/2008 dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - skadenza: 03/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 458/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-istatistika integrata tal-ħarsien soċjali (ESSPROS) fir-rigward tat-tnedija ta' ġabra kompluta ta' dejta għall-modulu tal-ESSPROS dwar il-benefiċċji ta' ħarsien soċjali netti (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - skadenza: 20/02/2011)
irreferut responsabbli: EMPL

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' […] li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2012 dwar it-tranżizzjoni mix-xogħol għall-irtirar stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - skadenza: 20/02/2011)
irreferut responsabbli: EMPL

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/... li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fir-rigward tal-istatistika dwar il-kaġuni ta' mwiet (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - skadenza: 25/02/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: EMPL

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, fir-rigward tal-istatistika dwar l-inċidenti fuq ix-xogħol (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - skadenza: 20/02/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: EMPL

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - skadenza: 25/02/2011)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Anness II għad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw (test b'rilevanza għaż-ŻEE) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - skadenza: 02/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI.


5. Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (16-17 ta' Diċembru 2010) - L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' kriżi permanenti biex jissalvagwardja l-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjijiet għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (16-17 ta' Diċembru 2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-199/2010) imressqa minn Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: It-twaqqif ta' mekkaniżmu tal-kriżi permanenti biex tiġi protetta l-istabbiltà finanzjarja taż-żona euro (B7-0659/2010).

Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD.

Sharon Bowles għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellem Werner Langen.

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellmu: Martin Schulz u Victor Boştinaru, biex jagħmlu mistoqsijiet “karta blu” lil Werner Langen, li weġibhom.

Tkellmu: Stephen Hughes, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Martin Callanan, Nikolaos Chountis, Timo Soini, Hans-Peter Martin, Corien Wortmann-Kool, Udo Bullmann, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira u Wolf Klinz.

PRESIDENZA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Viċi President

Tkellmu: Vicky Ford, Alain Lamassoure, Zoran Thaler, José Manuel García-Margallo y Marfil, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Othmar Karas, Anni Podimata, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll għal ħames mistoqsijiet “karta blu” li saru rispettivament minn Martin Schulz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Werner Langen u Anni Podimata.

Tkellmu: Ioannis Kasoulides, Gay Mitchell, Tunne Kelam u Jean-Paul Gauzès.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Ildikó Gáll-Pelcz, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Zigmantas Balčytis, João Ferreira, Angelika Werthmann, Jean-Pierre Audy, Edite Estrela u Bogusław Liberadzki.

Tkellmu: Olli Rehn, Hannes Swoboda u Proinsias De Rossa, dawn it-tnejn tal-aħħar dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, u Olivier Chastel.

PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, dwar it-twaqqif ta’ mekkaniżmu permanenti għall-kriżijiet biex tiġi protetta l-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro (B7-0733/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


6. L-inizjattiva taċ-ċittadini (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Korapporteurs: Zita Gurmai u Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai u Alain Lamassoure ippreżentaw ir-rapport tagħhom.

Tkellem Gerald Häfner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI).

Tkellmu: Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Kinga Göncz u Cecilia Wikström (rapporteurs għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Íñigo Méndez de Vigo f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Morten Messerschmidt f'isem il-Grupp EFD, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini u Jo Leinen.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip u Judith A. Merkies.

Tkellmu: Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai u Alain Lamassoure.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.5 tal- Minuti ta' 15.12.2010.


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

Tkellem Jean-Pierre Audy, abbażi tal-Artikoli 146 u 148 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-multilingwiżmu fi ħdan il-Parlament Ewropew.


7.1. Il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għall-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja, għall-Programm għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u għall-Palestina (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità [COM(2010)0760 - C7-0398/2010- 2010/2293(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0367/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0474)


7.2. Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 kif modifikat mill-Kunsill (votazzjoni)

Abbozzi ta' emendi għall-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 (it-taqsimiet kollha).

Skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati, l-abbozzi ta' emendi, biex jiġu adottati għandhom jirċievu l-voti tal-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament Ewropew.

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

Il-ħames abbozzi ta' emendi ma ntlaqgħux.

Interventi

Martin Schulz, qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 13, dwar din l-emenda..


7.3. Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit ġdid 2011 kif modifikat mill-Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, taqsimiet kollha, kif modifikat mill-Kunsill [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Korapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska u Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0475)

Interventi

Qabel il-votazzjoni

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (rapporteur).

Wara l-votazzjoni

Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) li kkostata li l-Parlament approva l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit 2011 mingħajr emendi, u feraħ b'dan ir-riżultat.

Il-President għamel din id-dikjarazzjoni:

“Għall-ewwel darba, applikajna l-proċedura prevista fit-Trattat ta' Lisbona. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tal-10 ta' Diċembru 2010 tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali ppreżentat mill-Kummissjoni fis-26 ta' Novembru 2010. Il-proċedura baġitarja tlestiet f'konformità mal-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. F'konformità ma' dan l-artikolu u mal-punt 4(a) tiegħu, jien nikkostata li l-baġit għas-sena finanzjarja 2011 ġie adottat definittivament.”

Il-President stieden lil Alain Lamassoure (President tal-Kumitat BUDG), lill-korapporteurs Sidonia Elżbieta Jędrzejewska u Helga Trüpel, kif ukoll lil Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) u Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni) jingħaqdu miegħu.

Il-President ipproċeda biex iffirma l-baġit.


8. Għoti tal-Premju Sakharov (seduta formali)

Mis-13.00 sas-13.30, il-Parlament iltaqa' f'seduta formali fl-okkażjoni tal-għoti tal-Premju Sakharov lil Guillermo Fariñas.

Fl-assenza tar-rebbieħ, il-President qiegħed iċ-ċertifikat siġġu vojt, u l-assemblea semgħet diskors irrekordjat minn Guillermo Fariñas.


PRESIDENZA: Stavros LAMBRINIDIS
Viċi President

9. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

Tkellmet Nicole Sinclaire wara l-għoti tal-Premju Sakharov.


9.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Noord Holland ICT/Il-Pajjiżi l-Baxxi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba [COM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0476)


9.2. Il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jdaħħal fis-seħħ koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0477)

Interventi

Tadeusz Zwiefka (rapporteur), wara l-votazzjoni.


9.3. Aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0478)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0478)

Interventi

Jean-Paul Gauzès (rapporteur), qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 81, biex jipproponi emenda orali għal din l-emenda, li nżammet.


9.4. Revoka tad-Direttivi dwar il-metroloġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-Direttivi tal-Kunsill 71/317/KEE, 71/347/ KEE, 71/349/ KEE, 74/148/ KEE, 75/33/ KEE, 76/765/ KEE, 76/766/ KEE u 86/217/ KEE dwar il-metroloġija [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0479)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0479)


9.5. L-inizjattiva taċ-ċittadini ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Korapporteurs: Zita Gurmai u Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0480)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0480)


9.6. Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 23 ta' Novembru 2010 (punt 14 tal- Minuti ta' 23.11.2010).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 15 ta' Diċembru 2010 (punt 2 tal- Minuti ta' 15.12.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0688/2010, B7-0689/2010, B7-0690/2010, B7-0697/2010, B7-0701/2010 u B7-0702/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0688/2010

(flok B7-0688/2010, B7-0689/2010 u B7-0697/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

József Szájer u Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE,

Martin Schulz u Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D,

Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE.

Adottata (P7_TA(2010)0481)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0690/2010, B7-0701/2010 u B7-0702/2010 skadew.)

Interventi

Doris Pack, qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 7, biex tipproponi emenda orali għal din l-emenda, li nżammet.

József Szájer, qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 14, biex jirtira din l-emenda.

Hannes Swoboda, qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 16, biex jipproponi emenda orali għal din l-emenda, li nżammet.


9.7. Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 24 ta' Novembru 2010 (punt 15 tal- Minuti ta' 24.11.2010).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 15 ta' Diċembru 2010 (punt 3 tal- Minuti ta' 15.12.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév u B7-0699/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0693/rév

(flok B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 u B7-0698/2010/rév):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek u Gay Mitchell f'isem il-Grupp PPE,

Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-Grupp S&D,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE,

Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Nirj Deva f'isem il-Grupp ECR.

Adottata (P7_TA(2010)0482)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0699/2010 skadiet.)

Interventi

Michael Gahler, qabel il-votazzjoni dwar l-emenda 8, biex jipproponi emenda orali għal din l-emenda, li nżammet.

Corien Wortmann-Kool, wara l-votazzjoni, biex tindika problema ta' interpretazzjoni.

Paul Rübig, wara l-votazzjoni, dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-votazzjonijiet.


9.8. Id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2009) - Implimentazzjoni effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (votazzjoni)

Rapport dwar il-qagħda tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2009) – implimentazzjoni effikaċi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona [2009/2161(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Gál (A7-0344/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0483)


9.9. L-impatt tar-riklamar fuq l-imġiba tal-konsumatur (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt tar-riklamar fuq l-imġiba tal-konsumatur [2010/2052(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0484)


9.10. Pjan ta' Azzjoni dwar l-Effiċjenza Enerġetika (votazzjoni)

Rapport dwar ir-reviżjoni tal-Pjan ta' Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija [2010/2107(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0485)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 kif modifikat mill-Kunsill

Ashley Fox, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall

Rapport Sidonia Elżbieta Jędrzejewska u Helga Trüpel - A7-0369/2010

Peter Jahr, Daniel Hannan

Rapport Jean-Paul Gauzès - A7-0340/2010

Cristiana Muscardini, Peter Jahr

Rapport Sidonia Elżbieta Jędrzejewska u Helga Trüpel - A7-0369/2010

Barbara Matera

Rapport Anja Weisgerber - A7-0050/2010

Mario Pirillo

Rapport Zita Gurmai u Alain Lamassoure - A7-0350/2010

Clemente Mastella, Oriol Junqueras Vies, Jens Rohde, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Sonia Alfano, Ashley Fox, Seán Kelly, Nicole Sinclaire

Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 - RC-B7-0688/2010

Jim Higgins, Philip Claeys

Il-futur tas-sħubija strateġika UE-Afrika wara t-tielet Summit UE-Afrika - RC-B7-0693/2010

Philip Claeys, Syed Kamall, Daniel Hannan

Preżentazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 -RC-B7-0688/2010

József Szájer

Rapport Kinga Gál - A7-0344/2010

Clemente Mastella, Antonello Antinoro, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen, Philip Claeys, Daniel Hannan

°
° ° °

Tkellmet Licia Ronzulli, li reġgħet tkellmet dwar l-intervent ta' Sonia Alfano.

°
° ° °

Rapport Philippe Juvin - A7-0338/2010

Mario Pirillo, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Rapport Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Jim Higgins, Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Sirpa Pietikäinen

°
° ° °

Tkellem Sergio Paolo Francesco Silvestris dwar ir-rimarki li għamlet Sonia Alfano.

°
° ° °

Rapport Bendt Bendtsen - A7-0331/2010

Seán Kelly


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Bernd Posselt għarraf li minħabba raġunijiet ta' natura teknika ma setax jieħu sehem fil-votazzjonijiet dwar ir-rapport A7-0367/2010, kif ukoll dwar l-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 kif modifikat mill-Kunsill, u dwar l-emenda 21 tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B7-0688/2010.

Robert Sturdy għarraf li minħabba raġunijiet ta' natura teknika ma setax jieħu sehem fil-votazzjonijiet dwar l-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 kif modifikat mill-Kunsill.

Iuliu Winkler għarraf li fil-ħin tal-votazzjoni tat-23 ta' Novembru 2010, xtaq jivvota favur ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tar-Rapport Rapkay dwar Għajnuna mill-Istat biex tiffaċilita l-għeluq ta' minjieri tal-faħam li mhumiex kompettitivi (P7_TA(2010)0424), imma ma setax minħabba raġunijiet ta' natura teknika.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.45 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


13. Il-governanza ekonomika u l-Artikolu 9 tat-Trattat ta' Lisbona (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0200/2010) imressqa minn Stephen Hughes, Pervenche Berès u Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, lill-Kunsill: Governanza ekonomika u l-Artikolu 9 tat-Trattat ta' Lisbona (B7-0660/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0201/2010) imressqa minn Stephen Hughes, Pervenche Berès u Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D,lill-Kummissjoni: Governanza ekonomika u l-Artikolu 9 tat-Trattat ta' Lisbona (B7-0661/2010)

Pervenche Berès (awtriċi) għamlet il-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Olivier Chastel (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija B7-0660/2010.

Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija B7-0661/2010.

Tkellmu: Elisabeth Morin-Chartier f'isem il-Grupp PPE, Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Proinsias De Rossa.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Nikolaos Salavrakos u Andreas Mölzer.

Tkellmu: Janusz Lewandowski u Olivier Chastel.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni [2010/2202(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Laima Liucija Andrikienė ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Tkellmu: Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Leonidas Donskis f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata, Filip Kaczmarek, Janusz Władysław Zemke, Charles Goerens, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Vittorio Prodi, Marietje Schaake, Peter van Dalen, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Edward McMillan-Scott, Tomasz Piotr Poręba, David Campbell Bannerman, Franz Obermayr, Kinga Gál, Marek Henryk Migalski, Bogusław Sonik, Iva Zanicchi u Barbara Matera.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Csaba Sógor, Maria Eleni Koppa, Antonyia Parvanova, Rui Tavares, Andrew Henry William Brons, Salvatore Iacolino, Kyriakos Mavronikolas, Olle Schmidt, Andrzej Grzyb, Kristiina Ojuland, Jacek Protasiewicz u Heidi Hautala.

Tkellmet Catherine Ashton.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Tkellmet Laima Liucija Andrikienė.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


15. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Franċiżi kienu avżaw bl-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Philippe Boulland minflok Pascale Gruny bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 15 ta' Diċembru 2010.

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe tilwima, Philippe Boulland jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel jidħol fil-kariga fil-Parlament ikun għamel dikjarazzjoni bil-miktub li huwa ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew .


16. Strateġija ġdida għall-Afganistan (dibattitu)

Rapport dwar strateġija ġdida għall-Afganistan [2009/2217(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Pino Arlacchi ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmet Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Tkellmu: Charles Goerens (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Ioannis Kasoulides f'isem il-Grupp PPE, Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Struan Stevenson f'isem il-Grupp ECR, Joe Higgins f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Nick Griffin Membru mhux affiljat, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Carl Haglund, Ryszard Czarnecki, Philippe Juvin, Thijs Berman, Zbigniew Ziobro, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Carlo Fidanza, Zoran Thaler u Elena Băsescu.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellem Cristian Dan Preda.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Marielle De Sarnez, Giovanni Collino, Katarína Neveďalová, Andrew Henry William Brons, Norica Nicolai, Jaroslav Paška u Ioan Mircea Paşcu.

Tkellmu: Catherine Ashton u Pino Arlacchi.

Tkellmu: Csanád Szegedi, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, u Arnaud Danjean, dwar it-traduzzjoni Franċiża tar-rapport.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


17. L-eżitu tas-Summit tan-NATO f'Lisbona (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-eżitu tas-Summit tan-NATO f'Lisbona

Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Adrian Severin f'isem il-Grupp S&D, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Franziska Katharina Brantner, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Jaroslav Paška, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Willy Meyer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Arnaud Danjean, Teresa Riera Madurell, Krzysztof Lisek, Kyriakos Mavronikolas, Ernst Strasser, Elena Băsescu, Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou u Tunne Kelam.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Katarína Neveďalová, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke u Charles Goerens.

Tkellmet Catherine Ashton.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire

Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Tkellmu: Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Elie Hoarau f'isem il-Grupp GUE/NGL, Salvatore Iacolino, Kader Arif, Charles Goerens u Niccolò Rinaldi.

Tkellmet skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu.

Tkellmet Catherine Ashton.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fir-Repubblika tal-Côte d'Ivoire (Ivory Coast) (B7-0707/2010);

- Cristian Dan Preda u Vito Bonsignore f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Côte d’Ivoire (B7-0716/2010);

- Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez u Kader Arif f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (B7-0721/2010);

- Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (B7-0722/2010);

- Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Côte d’Ivoire (B7-0723/2010);

- Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Côte d’Ivoire (B7-0724/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal- Minuti ta' 16.12.2010.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President


19. Kontroll min-naħa tal-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tal-poteri ta' implimentazzjoni [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A7-0355/2010)

József Szájer ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Gay Mitchell (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Saïd El Khadraoui (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Danuta Maria Hübner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Paolo De Castro (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Antolín Sánchez Presedo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Klaus-Heiner Lehne f'isem il-Grupp PPE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Raffaele Baldassarre u Gianluca Susta.

Tkellmu: Maroš Šefčovič u József Szájer.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 452.508/OJJE).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 20.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza