Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. december 2010 - Strasbourg

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

5. Støtte til styrkelse af EU's forbud mod ”finning” af hajer – Øget støtte fra EU til breddeidrættenEn EU-strategi for hjemløshed (skriftlige erklæringer)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Støtte til styrkelse af EU's forbud mod ”finning” af hajer

Skriftlig erklæring 0071/2010 indgivet af Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen og Daciana Octavia Sârbu om støtte til styrkelse af EU's forbud mod ”finning” af hajer var den 16. december 2010 blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2010)0497) (se bilag 1).

Øget støtte fra EU til breddeidrætten

Skriftlig erklæring 0062/2010 indgivet af Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly og Hannu Takkula om øget støtte fra EU til breddeidrætten var den 16. december 2010 blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2010)0498) (se bilag 2).

En EU-strategi for hjemløshed

Skriftlig erklæring 0061/2010 indgivet af Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli og Jacek Protasiewicz om en EU-strategi for hjemløshed var den 16. december 2010 blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2010)0499) (se bilag 3).

Talere: Seán Kelly, Karima Delli og Jean-Paul Besset, henholdsvis om erklæring nr. 0062/2010, 0061/2010 og 0071/2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik