Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/3006(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0707/2010

Разисквания :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Гласувания :

PV 16/12/2010 - 6.7

Приети текстове :

P7_TA(2010)0492

Протокол
Четвъртък, 16 декември 2010 г. - Страсбург

6.7. Положението в Кот д'Ивоар (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0707/2010, B7-0716/2010, B7-0721/2010, B7-0722/2010, B7-0723/2010 и B7-0724/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0707/2010

(за замяна на B7-0707/2010, B7-0716/2010, B7-0721/2010, B7-0722/2010, B7-0723/2010 и B7-0724/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda и Vito Bonsignore, от името на групата PPE,
Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif и Vincent Peillon, от името на групата S&D,
Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,
Isabelle Durant и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,
Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2010)0492)

Правна информация - Политика за поверителност