Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 december 2010 - Strasbourg

7. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Chrysoula PaliadeliA7-0311/2010
Hannu Takkula och Antonello Antinoro

Rekommendation Doris Pack - A7-0334/2010
Hannu Takkula och Daniel Hannan

Betänkande József Szájer - A7-0355/2010
Cristiana Muscardini och Daniel Hannan

Betänkande Laima Liucija Andrikienė - A7-0339/2010
Cristian Dan Preda, Jarosław Kalinowski, Tunne Kelam och Hannu Takkula

Betänkande Pino Arlacchi - A7-0333/2010
Peter van Dalen och Daniel Hannan

Upprätta en permanent krismekanism för att skydda euroområdets finansiella stabilitetB7-0733/2010
Joe Higgins

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy