Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/3010(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0712/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2010 - 12
PV 16/12/2010 - 12.3
CRE 16/12/2010 - 12
CRE 16/12/2010 - 12.3

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 16 decembrie 2010 - Strasbourg

12.3. Refugiaţii din Eritreea ţinuţi ostatici în Sinai (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0719/2010, B7-0728/2010, B7-0731/2010 şi B7-0732/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0712/2010

(care înlocuieşte B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0731/2010 şi B7-0732/2010):

depusă de următorii deputaţi:

Véronique De Keyser şi David-Maria Sassoli, în numele Grupului S&D,

Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL.

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0712/2010

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0715/2010

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0719/2010

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0728/2010

Adoptat (P7_TA(2010)0496)

(Propunerile de rezoluţii B7-0731/2010 şi B7-0732/2010 au devenit caduce.)

Intervenţii

Carlo Casini, pentru a propune un amendament oral înaintea alineatului (1), care a fost reţinut.

David-Maria Sassoli, pentru a propune un amendament oral după alineatul (7), care a fost reţinut.

Carlo Casini, cu privire la amendamentul oral propus de David-Maria Sassoli.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate