Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Donderdag 16 december 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Europees erfgoedlabel ***I (debat)
 3.Deelname van Zwitserland aan het programma Jeugd in actie en het actieprogramma op het gebied van een leven lang leren *** (debat)
 4.Welzijn van legkippen (debat)
 5.Aanscherping van het verbod op het afsnijden van haaienvinnen in de Europese Unie – Meer steun van de Europese Unie voor amateursporten – Een EU-strategie inzake dakloosheid (schriftelijke verklaringen)
 6.Stemmingen
  
6.1.Europees erfgoedlabel ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Deelname van Zwitserland aan het programma Jeugd in actie en het actieprogramma op het gebied van een leven lang leren *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Controle door de lidstaten op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie ***I (stemming)
  
6.4.De mensenrechten in de wereld in 2009 en het EU-mensenrechtenbeleid (stemming)
  
6.5.Een nieuwe strategie voor Afghanistan (stemming)
  
6.6.Instelling van een permanent crisismechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen (stemming)
  
6.7.Situatie in Ivoorkust (stemming)
  
6.8.Welzijn van legkippen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Welkomstwoord
 10.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
10.1.Maleisië: lijfstraffen
  
10.2.Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking
  
10.3.In de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Stemmingen
  
12.1.Maleisië: lijfstraffen (stemming)
  
12.2.Oeganda: het wetsvoorstel Bahati en discriminatie van de LGBT-bevolking (stemming)
  
12.3.In de Sinaï gegijzelde Eritrese vluchtelingen (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Ingekomen stukken
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1- De aanscherping van het verbod op het afsnijden van haaienvinnen in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Meer steun van de Europese Unie voor amateursporten (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 3 - EU-strategie inzake dakloosheid (schriftelijke verklaring)
Notulen (230 kb) Presentielijst (56 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2398 kb) Bijlage 1 (9 kb) Bijlage 2 (8 kb) Bijlage 3 (8 kb) 
 
Notulen (252 kb) Presentielijst (50 kb) Stemmingsuitslagen (381 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1956 kb)    
 
Notulen (281 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (439 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1572 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid