Indiċi 
Minuti
PDF 288kWORD 296k
Il-Ħamis, 16 ta' Diċembru 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew ***I (dibattitu)
 3.Parteċipazzjoni tal-Isvizzera fil-programm 'Żgħażagħ fl-Azzjoni' u fil-programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja *** (dibattitu)
 4.Il-benessri tat-tiġieġ tal-bajd (dibattitu)
 5.Appoġġ għat-tisħiħ tal-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar - Appoġġ akbar mill-Unjoni Ewropea għall-isports popolari - Strateġija tal-UE għall-persuni bla dar (dikjarazzjonijiet bil-miktub)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Parteċipazzjoni tal-Isvizzera fil-programm 'Żgħażagħ fl-Azzjoni' u fil-programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Kontroll min-naħa tal-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ***I (votazzjoni)
  
6.4.Id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (votazzjoni)
  
6.5.Strateġija ġdida għall-Afganistan (votazzjoni)
  
6.6.L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' kriżi permanenti biex jissalvagwardja l-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro (votazzjoni)
  
6.7.Is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (votazzjoni)
  
6.8.Il-benessri tat-tiġieġ tal-bajd (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Merħba
 10.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
10.1.Malażja: il-prattika tas-swat bil-qasba
  
10.2.Uganda: l-Abbozz ta' liġi "Bahati" u d-diskriminazzjoni kontra l-popolazzjoni LGBT
  
10.3.Refuġjati Eritrej miżmuma ostaġġi fis-Sinaj
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Malażja: il-prattika tas-swat bil-qasba (votazzjoni)
  
12.2.Uganda: l-Abbozz ta' liġi "Bahati" u d-diskriminazzjoni kontra l-popolazzjoni LGBT (votazzjoni)
  
12.3.Refuġjati Eritrej miżmuma ostaġġi fis-Sinaj (votazzjoni)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Dokumenti mressqa
 17.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 18.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 19.Dati tas-seduti li jmiss
 20.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1- Appoġġ għat-tisħiħ tal-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - Appoġġ akbar mill-Unjoni Ewropea għall-isports popolari (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 3 - Strateġija tal-UE għall-persuni bla dar (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew [COM(2010)0076 - C7-0071/2010- 2010/0044(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Chrysoula Paliadeli ppreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid f'isem il-Grupp PPE, Mary Honeyball f'isem il-Grupp S&D, Oriol Junqueras Vies f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Giancarlo Scottà f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Marco Scurria, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “kartuna blu” ta' Hans-Peter Martin, Maria Badia i Cutchet, Hannu Takkula, Marek Henryk Migalski, João Ferreira, Corneliu Vadim Tudor, Hella Ranner, Silvia Costa, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Raffaele Baldassarre, Cătălin Sorin Ivan, Csaba Sógor u Olga Sehnalová.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Piotr Borys, Georgios Papanikolaou, Iosif Matula u Elena Băsescu.

Tkellmu: Androulla Vassiliou u Chrysoula Paliadeli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


3. Parteċipazzjoni tal-Isvizzera fil-programm 'Żgħażagħ fl-Azzjoni' u fil-programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera fil-programm “Żgħażagħ fl-Azzjoni” u fil-programm ta’ azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja kollha (2007-2013) [12818/2010 - C7-0277/2010- 2010/0231(NLE)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Doris Pack (A7-0334/2010)

Doris Pack ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Marco Scurria f'isem il-Grupp PPE, Joanna Senyszyn f'isem il-Grupp S&D, Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Justas Vincas Paleckis, Liam Aylward u Vilija Blinkevičiūtė.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Seán Kelly, Alajos Mészáros, Silvia Costa, Andreas Mölzer, Piotr Borys u Hella Ranner.

Tkellmu: Androulla Vassiliou u Doris Pack.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


4. Il-benessri tat-tiġieġ tal-bajd (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0178/2010) imressqa minn Paolo De Castro, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: L-industrija tat-tiġieġ tal-bajd - il-projbizzjoni fuq l-użu ta' gaġeġ mhux mgħammra mill-2012 (B7-0657/2010)

Paolo De Castro għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, Luis Manuel Capoulas Santos f'isem il-Grupp S&D, George Lyon f'isem il-Grupp ALDE, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFD, u Mike Nattrass Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellmu: Esther Herranz García, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Vicky Ford, Mairead McGuinness, Iratxe García Pérez, Jarosław Kalinowski, Csaba Sándor Tabajdi, Georgios Papastamkos, Spyros Danellis u Giovanni La Via.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Rareş-Lucian Niculescu, Andrew Henry William Brons, Maria do Céu Patrão Neves, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Diane Dodds, Czesław Adam Siekierski, Paul Rübig u Mairead McGuinness

Tkellmet Androulla Vassiliou.

Tkellmu: Bernd Lange, James Nicholson u Paul Rübig, dan tal-aħħar dwar l-iżvolġiment tas-sessjoni.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, u Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD, dwar l-industrija tat-tiġieġ tal-bajd tal-UE: il-projbizzjoni tal-użu tal-ġaġeġ tat-tiġieġ mill-2012 (B7-0705/2010)

- George Lyon u Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-industrija tat-tiġieġ tal-bajd tal-UE: il-projbizzjoni fuq l-użu ta' batteriji ta' gaġeġ mill-2012 (B7-0706/2010)

- Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-industrija tat-tiġieġ tal-bajd tal-UE: il-projbizzjoni tal-użu tal-ġaġeġ tat-tiġieġ mill-2012 (B7-0714/2010)

- Luis Manuel Capoulas Santos f'isem il-Grupp S&D, dwar il-benessri tat-tiġieġ tal-bajd (B7-0720/2010)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal- Minuti ta' 16.12.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

5. Appoġġ għat-tisħiħ tal-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar - Appoġġ akbar mill-Unjoni Ewropea għall-isports popolari - Strateġija tal-UE għall-persuni bla dar (dikjarazzjonijiet bil-miktub)

Appoġġ għat-tisħiħ tal-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0071/2010 ippreżentata mill-Membri Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen u Daciana Octavia Sârbu dwar l-appoġġ għat-tisħiħ tal-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar, sad-data 16 ta' Diċembru 2010 ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji tagħha u tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2010)0497), waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 1).

Appoġġ akbar mill-Unjoni Ewropea għall-isports popolari

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0062/2010 ippreżentata mill-Membri Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly u Hannu Takkula dwar appoġġ akbar mill-Unjoni Ewropea għall-isports popolari, sad-data 16 ta' Diċembru 2010 ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji tagħha u tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2010)0498), waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 2).

Strateġija tal-UE għall-persuni bla dar

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0061/2010 ippreżentata mill-Membri Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli u Jacek Protasiewicz dwar l-istrateġija tal-UE għall-persuni bla dar, sad-data 16 ta' Diċembru 2010 ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji tagħha u tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2010)0499), waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 3).

Tkellmu: Seán Kelly, Karima Delli u Jean-Paul Besset, rispettivament dwar id-dikjarazzjonijiet 0062/2010, 0061/2010 u 0071/2010.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi azzjoni tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew [COM(2010)0076 - C7-0071/2010- 2010/0044(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0486)


6.2. Parteċipazzjoni tal-Isvizzera fil-programm 'Żgħażagħ fl-Azzjoni' u fil-programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera fil-programm “Żgħażagħ fl-Azzjoni” u fil-programm ta’ azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja kollha (2007-2013) [12818/2010 - C7-0277/2010- 2010/0231(NLE)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Doris Pack (A7-0334/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0487)


6.3. Kontroll min-naħa tal-Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tal-poteri ta' implimentazzjoni [COM(2010)0083 - C7-0073/2010- 2010/0051(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: József Szájer (A7-0355/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2010)0488)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0488)


6.4. Id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni [2010/2202(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0489)

Interventi

Sergio Paolo Francesco Silvestris, matul il-votazzjoni, dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-votazzjoni.

Richard Howitt, biex jipproponi emenda orali għall-paragrafu 54, li ġiet aċċettata.

Hannes Swoboda, qabel il-votazzjoni fuq l-emenda 25, biex jindika żball fil-lista tal-votazzjoni tal-grupp tiegħu.

Barbara Lochbihler, biex tipproponi emenda orali għall-emenda 7, li ġiet aċċettata.

Laima Liucija Andrikienė, rapporteur, biex tipproponi emenda orali għall-emenda 7 u emenda orali għall-paragrafu 141, li ġew aċċettati.


6.5. Strateġija ġdida għall-Afganistan (votazzjoni)

Rapport dwar strateġija ġdida għall-Afganistan [2009/2217(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0490)

Interventi

Nicole Kiil-Nielsen, biex tipproponi emenda orali għall-paragrafu 30, li ġiet aċċettata.

Pino Arlacchi, rapporteur, biex jipproponi emenda orali għall-paragrafu 66 u emenda orali għat-tielet parti tal-paragrafu 71, li ġew aċċettati.

Il-grupp ALDE ppropona li r-raba' parti tal-paragrafu 71 issir paragrafu għalih, 7A (ġdid). It-talba ġiet approvata.


6.6. L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' kriżi permanenti biex jissalvagwardja l-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euro (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0733/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0491)

Interventi

Antolín Sánchez Presedo, qabel il-votazzjoni, biex jagħmel preċiżazzjoni teknika għall-emenda 9.

Stephen Hughes, biex jipproponi emenda orali għall-emenda 12, li ġiet aċċettata.


6.7. Is-sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0707/2010, B7-0716/2010, B7-0721/2010, B7-0722/2010, B7-0723/2010 u B7-0724/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0707/2010

(flok B7-0707/2010, B7-0716/2010, B7-0721/2010, B7-0722/2010, B7-0723/2010 u B7-0724/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Cristian Dan Preda u Vito Bonsignore f'isem il-Grupp PPE,
Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif u Vincent Peillon f'isem il-Grupp S&D,
Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,
Isabelle Durant u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,
Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2010)0492)


6.8. Il-benessri tat-tiġieġ tal-bajd (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0705/2010, B7-0706/2010, B7-0714/2010 u B7-0720/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0705/2010

(flok B7-0705/2010, B7-0706/2010, B7-0714/2010 u B7-0720/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE,
Luis Manuel Capoulas Santos f'isem il-Grupp S&D,
George Lyon f'isem il-Grupp ALDE,
Martin Häusling u Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE,
James Nicholson f'isem il-Grupp ECR,
Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA(2010)0493)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Chrysoula PaliadeliA7-0311/2010
Hannu Takkula u Antonello Antinoro

Rakkomandazzjoni Doris Pack - A7-0334/2010
Hannu Takkula u Daniel Hannan

Rapport József Szájer - A7-0355/2010
Cristiana Muscardini u Daniel Hannan

Rapport Laima Liucija Andrikienė - A7-0339/2010
Cristian Dan Preda, Jarosław Kalinowski, Tunne Kelam u Hannu Takkula

Rapport Pino Arlacchi - A7-0333/2010
Peter van Dalen u Daniel Hannan

L-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' kriżi permanenti biex jissalvagwardja l-istabilità finanzjarja taż-żona tal-euroB7-0733/2010
Joe Higgins


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

9. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni tas-servizz ta' konservazzjoni taċ-ċimiterji militari Ġermaniżi ta' Baden-Würtemberg, immexxija minn Norbert Nothelfer, li ħadet postha fil-gallarija uffiċjali.


10. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 4 tal- Minuti ta' 14.12.2010)


10.1. Malażja: il-prattika tas-swat bil-qasba

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0708/2010, B7-0713/2010, B7-0717/2010, B7-0725/2010, B7-0726/2010 et B7-0730/2010

Barbara Weiler, Marietje Schaake, Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Bernd Posselt, li wieġeb ukoll mistoqsija bil-“kartuna blu” ta' Charles Tannock, u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Monica Luisa Macovei u Elena Băsescu.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Corina Creţu.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


10.2. Uganda: l-Abbozz ta' liġi "Bahati" u d-diskriminazzjoni kontra l-popolazzjoni LGBT

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0709/2010, B7-0710/2010, B7-0711/2010, B7-0718/2010, B7-0727/2010 et B7-0729/2010

Véronique De Keyser, Charles Tannock, Marietje Schaake, Raül Romeva i Rueda, Filip Kaczmarek u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D, Alexandra Thein f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, u Corina Creţu

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Cristian Dan Preda u Joe Higgins.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


10.3. Refuġjati Eritrej miżmuma ostaġġi fis-Sinaj

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0719/2010, B7-0728/2010, B7-0731/2010, B7-0732/2010

Marietje Schaake, David-Maria Sassoli, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Rui Tavares u Barbara Lochbihler ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, u Monica Luisa Macovei.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Elena Băsescu, Csanád Szegedi, Corina Creţu u Zbigniew Ziobro.

Tkellem Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellem Rui Tavares dwar it-tweġiba tal-Kummissjoni.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 16.12.2010.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

Tkellem Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, biex jitlob vot bis-sejħa tal-ismijiet dwar il-możżjoni ta' riżoluzzjoni B7-0728/2010 u biex jirrinunzja għall-vot bis-sejħa tal-ismijiet dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B7-0712/2010 (Il-President ikkonstata li ma kien hemm l-ebda oppożizzjoni li din it-talba titqies).


12.1. Malażja: il-prattika tas-swat bil-qasba (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0708/2010, B7-0713/2010, B7-0717/2010, B7-0725/2010, B7-0726/2010 u B7-0730/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0708/2010

(flok B7-0708/2010, B7-0713/2010, B7-0717/2010, B7-0725/2010, B7-0726/2010 u B7-0730/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola u Dominique Baudis f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella u Barbara Weiler f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE,

Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Christian Engström, Emilie Turunen, Gerald Häfner u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat u Rui Tavares f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2010)0494)


12.2. Uganda: l-Abbozz ta' liġi "Bahati" u d-diskriminazzjoni kontra l-popolazzjoni LGBT (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0709/2010, B7-0710/2010, B7-0711/2010, B7-0718/2010, B7-0727/2010 u B7-0729/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0709/2010

(flok B7-0709/2010, B7-0710/2010, B7-0711/2010, B7-0718/2010, B7-0727/2010 u B7-0729/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Michèle Striffler, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek u Dominique Baudis f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Michael Cashman u Corina Creţu f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber u Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2010)0495)


12.3. Refuġjati Eritrej miżmuma ostaġġi fis-Sinaj (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0719/2010, B7-0728/2010, B7-0731/2010 u B7-0732/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0712/2010

(flok B7-0712/2010, B7-0715/2010, B7-0731/2010 u B7-0732/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Véronique De Keyser u David-Maria Sassoli f'isem il-Grupp S&D,

Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala u Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0712/2010

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0715/2010

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0719/2010

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0728/2010

Adottata (P7_TA(2010)0496)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0731/2010 u B7-0732/2010 skadew.)

Interventi

Carlo Casini, biex jipproponi emenda orali qabel il-paragrafu 1, li ġiet aċċettata.

David-Maria Sassoli, biex jipproponi emenda orali wara l-paragrafu 7, li ġiet aċċettata.

Carlo Casini, dwar l-emenda orali ta' David-Maria Sassoli.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


14. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet komuni li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (16447/1/2010 - C7-0424/2010 - 2010/0059(COD))
irreferut responsabbli: DEVE

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli (16440/1/2010 - C7-0425/2010 - 2009/0059(COD))
irreferut responsabbli: INTA

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (16442/1/2010 - C7-0426/2010 - 2009/0060A(COD))
irreferut responsabbli: DEVE

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (16446/1/2010 - C7-0427/2010 - 2009/0060B(COD))
irreferut responsabbli: AFET

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 17 ta' Diċembru 2010.


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- L-iżvilupp tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona (2010/2299(INI))

- L-UE bħala attur globali: ir-rwol tagħha fl-organizzazzjonijiet multilaterali (2010/2298(INI))
(opinjoni: DEVE, INTA)

Kumitat CULT

- Żgħażagħ Attivi - qafas biex jittejbu s-sistemi Ewropew ta' edukazzjoni u taħriġ (2010/2307(INI))
(opinjoni: EMPL)

- Iċ-ċinema Ewropea fl-era diġitali (2010/2306(INI))
(opinjoni: ITRE, ECON, IMCO)

Kumitat DEVE

- Il-futur tal-appoġġ baġitarju tal-UE lil pajjiżi li qed jiżviluppaw (2010/2300(INI))
(opinjoni: AFET, BUDG, CONT, INTA)

Kumitat ECON

- Il-governanza korporattiva fl-istituzzjonijiet finanzjarji (2010/2303(INI))
(opinjoni: DEVE, EMPL, IMCO, JURI)

- Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu: prospettivi futuri (2010/2302(INI))
(opinjoni: JURI)

Kumitat IMCO

- Governanza u Sħubija fis-Suq Uniku (2010/2289(INI))
(opinjoni: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

Kumitat INTA

- L-UE u ċ-Ċina: Kummerċ Żbilanċjat? (2010/2301(INI))
(opinjoni: DEVE, EMPL, IMCO)

Kumitat ITRE

- Il-Broadband Ewropew - Investiment fi tkabbir ekonomiku mmexxi diġitalment (2010/2304(INI))
(opinjoni: CULT, ENVI, ECON, IMCO, REGI)

Kumitat LIBE

- Il-linja politika tal-UE kontra t-terroriżmu: il-kisbiet ewlenin u l-isfidi tal-futur (2010/2311(INI))
(opinjoni: AFET, JURI, ECON, IMCO, TRAN)

- Armonizzazzjoni tad-dritt kriminali fl-UE (2010/2310(INI))

- Il-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea (2010/2309(INI))

- L-Istrateġija ta' Sigurtà Interna tal-Unjoni Ewropea (2010/2308(INI))

Kumitat REGI

- L-assorbiment tal-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni: tagħlimiet meħuda għall-politika ta' koeżjoni futura tal-UE (2010/2305(INI))
(opinjoni: EMPL)

Deċiżjoni biex jitfassal rapport (Artikolu 127 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ftehim interistituzzjonali dwar Reġistru ta' Trasparenza komuni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. (2010/2291 ACI)
(Kumitat: AFCO).
(Wara d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-18.11.2010).

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 104(7) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Rapport annwali dwar l-aċċess pubbliu għad-dokumenti (Artikolu 104(7)) għas-snin 2009-2010 (2010/2294(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 202(8) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PETI

- Rapport annwali 2010 dwar l-attività tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (2010/2295(INI))

Kumitati assoċjati

Kumitat CULT

- Żgħażagħ Attivi - qafas biex jittejbu s-sistemi Ewropew ta' edukazzjoni u taħriġ (2010/2307(INI))
Kumitati assoċjati CULT, EMPL
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.12.2010)

Kumitat ECON

- Il-governanza korporattiva fl-istituzzjonijiet finanzjarji (2010/2303(INI))
(opinjoni: DEVE, EMPL, IMCO)
Kumitati assoċjati ECON, JURI
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.12.2010)

Kumitat REGI

- L-assorbiment tal-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni: tagħlimiet meħuda għall-politika ta' koeżjoni futura tal-UE (2010/2305(INI))
Kumitati assoċjati REGI, EMPL
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 09.12.2010)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat ITRE

- Derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD))
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: ITRE, JURI

Kumitat TRAN

- Emenda tad-Direttiva 2000/25/KE fir-rigward tad-dispożizzjonijiet għat-tratturi mqiegħda fis-suq skont l-iskema tal-flessibbiltà (COM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: TRAN

Kumitat DEVE

- Politika Kummerċjali Ġdida għall-Ewropa fl-ambitu tal-Istrateġija EWROPA 2020 (2010/2152(INI))
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

Kumitat AFET

- L-arranġamenti ta' aċċess għas-servizz pubbliku rregolat offrut mis-sistema dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita mill-programm Galileo (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: AFET, TRAN

Applikazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 211 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Interpretazzjoni tal-Artikolu 51: Laqgħat ta' kumitati konġunti (2010/2061(REG))

Modifika tar-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 212(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Emenda tar-Regoli wara l-istabbiliment ta' Reġistru ta' Trasparenza komuni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni (2010/2292(REG))


16. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill umill-Kummissjoni:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija (COM(2010)0726 - C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

Bi qbil tal-Artikoli 124 paragrafu 1 u 125 paragrafu 1 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat għar-Reġjuni dwar din il-mozzjoni.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ECON, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mezzi tal-ibbrejkjar ta' tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Kodifikazzjoni) (COM(2010)0729 - C7-0421/2010 – 2010/0349(COD))

Bi qbil mal-artikolu 124 paragrafu 1 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewoprew dwar din il-mozzjoni.

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispazju għall-manuvrar, l-aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan u l-bibien u t-twieqi ta' tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija (Kodifikazzjoni) (COM(2010)0746 - C7-0428/2010 – 2010/0358(COD))

Bi qbil mal-artikolu 124 paragrafu 1 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewoprew dwar din il-mozzjoni.

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, fir-rigward ta' Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Renju tal-Marokk fil-programmi tal-Unjoni (12712/2010 - C7-0430/2010 - 2010/0125(NLE))

irreferut

responsabbli :

AFET

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim (13754/2010 - C7-0431/2010 - 2010/0181(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jittratta miżuri reċiproċi ta' liberalizzazzjoni fuq il-prodotti agrikoli, il-prodotti agrikoli pproċessati, il-ħut u l-prodotti tas-sajd, is-sostituzzjoni tal-Protokolli Nri 1, 2 u 3 u tal-Annessi tagħhom u l-emendi għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra (15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

PECH, AGRI


17. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

69/2010

Catherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara Lochbihler

124

70/2010

Paolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga Trüpel

163

72/2010

Elizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i Rueda

138

73/2010

Oreste Rossi

56

74/2010

Aldo Patriciello, Alfredo Pallone, Gabriele Albertini, Barbara Matera, Licia Ronzulli

83

76/2010

Jiří Maštálka, Vladimír Remek

26

77/2010

Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes

154

78/2010

László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund, Salvador Garriga Polledo

79

79/2010

Oreste Rossi

45

80/2010

Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul, Antonyia Parvanova

246

81/2010

Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils

100

82/2010

Alexander Alvaro, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Judith Sargentini, Rui Tavares

83

83/2010

Elisabetta Gardini

32

84/2010

Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber

87

85/2010

Françoise Castex, Jean-Luc Bennahmias, Frank Engel, Miguel Portas, Heide Rühle

95

86/2010

Giommaria Uggias, François Alfonsi, Véronique De Keyser, João Ferreira, Niccolò Rinaldi

133

87/2010

Nicole Sinclaire, Mike Nattrass

37

88/2010

Malcolm Harbour, Bendt Bendtsen, Cornelis de Jong, Edit Herczog, Olle Schmidt

138

89/2010

Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber

162

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

106

91/2010

Franz Obermayr

20

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

34

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

15

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

38

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

19

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

31

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareş-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

48

98/2010

Patrizia Toia

19

99/2010

Andreas Mölzer

19

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

38

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

31


18. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


19. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 17 sa 20 ta' Jannar 2011.


20. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Băsescu, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anness 1- Appoġġ għat-tisħiħ tal-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0071/2010 ippreżentata minn Jean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen u Daciana Octavia Sârbu, dwar l-appoġġ għat-tisħiħ tal-projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar (punt 5 tal- Minuti ta' 16.12.2010 u P7_TA(2010)0497), u ffirmata minn 423 Membru:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Nessa Childers, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Giovanni Collino, Trevor Colman, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Lucas Hartong, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Roger Helmer, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Barry Madlener, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Ioan Mircea Paşcu, Maria do Céu Patrão Neves, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Marina Yannakoudakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver.


Anness 2 - Appoġġ akbar mill-Unjoni Ewropea għall-isports popolari (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0062/2010 ippreżentata minn Joanna Senyszyn, Ivo Belet, Mary Honeyball, Seán Kelly u Hannu Takkula, dwar appoġġ akbar mill-Unjoni Ewropea għall-isports popolari (punt 5 tal- Minuti ta' 16.12.2010 et P7_TA(2010)0498), u ffirmata minn 385 Membru:

Damien Abad, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pino Arlacchi, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Christophe Béchu, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Françoise Castex, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Katarína Neveďalová, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Hella Ranner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Edward Scicluna, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Bart Staes, Peter Šťastný, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Michael Theurer, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka


Anness 3 - Strateġija tal-UE għall-persuni bla dar (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0061/2010 ippreżentata minn Britta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli u Jacek Protasiewicz, dwar l-istrateġija tal-UE għall-persuni bla dar (punt 5 tal- Minuti ta' 16.12.2010 u P7_TA(2010)0499), u ffirmata minn 391 Membru:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Regina Bastos, Edit Bauer, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Rita Borsellino, Piotr Borys, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Brian Crowley, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Spyros Danellis, Joseph Daul, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Esther de Lange, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Sławomir Witold Nitras, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, László Surján, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Avviż legali - Politika tal-privatezza