Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0098(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0343/2010

Indgivne tekster :

A7-0343/2010

Forhandlinger :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Afstemninger :

PV 18/01/2011 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0004

Protokol
Mandag den 17. januar 2011 - Strasbourg

12. Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

Catherine Stihler forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Andreas Schwab for PPE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Lara Comi, Sylvana Rapti og Malcolm Harbour.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Anja Weisgerber.

Talere: Antonio Tajani og Catherine Stihler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 18.1.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik