Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0062(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0370/2010

Debatter :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0010

Protokoll
Måndagen den 17 januari 2011 - Strasbourg

14. Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen *** - Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen *** - Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Muntlig fråga (O-0202/2010) från Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, och Daniel Caspary för PPE-gruppen, till kommissionen: Flegt - Frivilliga partnerskapsavtal med Kongo och Kamerun samt partnerskapsavtal som planeras i framtiden (B7-0802/2010)

Yannick Jadot redogjorde för sina betänkanden.

Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins och Daniel Caspary utvecklade den muntliga frågan.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy