Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0062(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0370/2010

Разисквания :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Гласувания :

PV 19/01/2011 - 6.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0010

Протокол
Понеделник, 17 януари 2011 г. - Страсбург

16. Споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите *** - Споразумение между ЕС и Демократична република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите *** - Споразумения за доброволно партньорство (FLEGT) (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0202/2010) зададен от Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, David Martin, от името на групата S&D, Joe Higgins, от името на групата GUE/NGL, и Daniel Caspary, от името на групата PPE, към Комисията: Споразуменията за доброволно партньорство FLEGT с Конго и Камерун и другите СДП (B7-0802/2010)

Изказаха се: Eva Joly (докладчик по становището на комисията DEVE), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, George Sabin Cutaş, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Filip Kaczmarek и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig и Franz Obermayr.

Изказаха се: Andris Piebalgs и Yannick Jadot.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Yannick Jadot и Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Catherine Bearder и Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, David Martin, от името на групата S&D, Joe Higgins и Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Daniel Caspary и Christofer Fjellner, от името на групата PPE, и Robert Sturdy, от името на групата ECR, относно споразуменията за доброволно партньорство в рамките на FLEGT (B7-0028/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 19.1.2011.

Правна информация - Политика за поверителност