Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0062(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0370/2010

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Hlasování :

PV 19/01/2011 - 6.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0010

Zápis
Pondělí, 17. ledna 2011 - Štrasburk

16. Dohoda EU-Kamerun o právu v oblasti lesnictví *** – Dohoda EU-Konžská republika o právu v oblasti lesnictví *** – Dobrovolné dohody o partnerství v rámci FLEGT (pokračování rozpravy)
Doslovné záznamy

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Konžskou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0202/2010), kterou pokládají Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Catherine Bearder za skupinu ALDE, David Martin za skupinu S&D, Joe Higgins za skupinu GUE/NGL, a Daniel Caspary za skupinu PPE Komisi: Dobrovolné dohody o partnerství v rámci FLEGT s Kongem a Kamerunem a jiné zamýšlené dobrovolné dohody (B7-0802/2010)

Vystoupili: Eva Joly (navrhovatelka výboru DEVE), Christofer Fjellner za skupinu PPE, George Sabin Cutaş za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Anna Rosbach za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Filip Kaczmarek a Kriton Arsenis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig a Franz Obermayr.

Vystoupili: Andris Piebalgs a Yannick Jadot.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Yannick Jadot a Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Catherine Bearder a Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, David Martin za skupinu S&D, Joe Higgins a Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Daniel Caspary a Christofer Fjellner za skupinu PPE a Robert Sturdy za skupinu ECR o dobrovolných dohodách o partnerství FLEGT (B7-0028/2011)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 19.1.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí