Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0062(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0370/2010

Forhandlinger :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Afstemninger :

PV 19/01/2011 - 6.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0010

Protokol
Mandag den 17. januar 2011 - Strasbourg

16. Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser *** - Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser *** - FLEGT-partnerskabsaftaler (fortsat forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og salg af træprodukter til Den Europæiske Union [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0202/2010) af Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen og Daniel Caspary for PPE-Gruppen til Kommissionen: FLEGT - frivillige partnerskabsaftaler med Congo og Cameroun og planlagte fremtidige frivillige partnerskabsaftaler (B7-0802/2010)

Talere: Eva Joly (ordfører for udtalelse fra DEVE), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, George Sabin Cutaş for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Filip Kaczmarek og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig og Franz Obermayr.

Talere: Andris Piebalgs og Yannick Jadot.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Yannick Jadot og Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Catherine Bearder og Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Joe Higgins og Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Daniel Caspary og Christofer Fjellner for PPE-Gruppen og Robert Sturdy for ECR-Gruppen om frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler (B7-0028/2011)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 19.1.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik