Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0062(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0370/2010

Keskustelut :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Äänestykset :

PV 19/01/2011 - 6.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0010

Pöytäkirja
Maanantai 17. tammikuuta 2011 - Strasbourg

16. EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** - EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** - Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (jatkoa keskustelulle)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Suullinen kysymys (O-0202/2010) Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset Kongon ja Kamerunin kanssa sekä muut suunnitellut vapaaehtoiset kumppanuussopimukset (B7-0802/2010)

Puheenvuorot: Eva Joly (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Filip Kaczmarek ja Kriton Arsenis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs ja Yannick Jadot.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Yannick Jadot ja Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ja Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins ja Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniel Caspary ja Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta ja Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta vapaaehtoisesta FLEGT-kumppanuussopimuksesta (B7-0028/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö