Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0062(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0370/2010

Debates :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Balsojumi :

PV 19/01/2011 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0010

Protokols
Pirmdiena, 2011. gada 17. janvāris - Strasbūra

16. ES un Kamerūnas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – ES un Kongo Republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) (debašu turpināšana)
Stenogramma

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kamerūnas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0371/2010).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0370/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0202/2010) un kuru uzdeva Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Joe Higgins GUE/NGL grupas vārdā un Daniel Caspary PPE grupas vārdā Komisijai: Brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi (BPN) ar Kongo un Kamerūnu, kā arī citi BPN, ko plānots slēgt saskaņā ar ES Rīcības plānu par tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT) (B7-0802/2010).

Uzstājās Eva Joly (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, George Sabin Cutaş S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Filip Kaczmarek un Kriton Arsenis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig un Franz Obermayr.

Uzstājās Andris Piebalgs un Yannick Jadot.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Yannick Jadot un Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Catherine Bearder un Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Joe Higgins un Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Daniel Caspary un Christofer Fjellner PPE grupas vārdā un Robert Sturdy ECR grupas vārdā – par FLEGT brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem (B7-0028/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 19. janvāra protokola 6.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika