Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0062(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0370/2010

Debaty :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Głosowanie :

PV 19/01/2011 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0010

Protokół
Poniedziałek, 17 stycznia 2011 r. - Strasburg

16. Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** - Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego *** - Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (ciąg dalszy debaty)
CRE

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Kamerunem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Kongiem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Pytanie ustne (O-0202/2010) zadane przez Yannicka Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Davida Martina w imieniu grupy S&D, Joe Higginsa w imieniu grupy GUE/NGL, i Daniela Caspary w imieniu grupy PPE, do Komisji: Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa - dobrowolne umowy o partnerstwie z Republiką Konga i Kamerunem oraz planowane dobrowolne umowy o partnerstwie (B7-0802/2010)

Głos zabrali: Eva Joly (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Filip Kaczmarek i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Yannick Jadot.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Yannick Jadot i Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Catherine Bearder i Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, David Martin w imieniu grupy S&D, Joe Higgins i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Daniel Caspary i Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, i Robert Sturdy w imieniu grupy ECR, w sprawie dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT (B7-0028/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 19.1.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności