Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0062(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0370/2010

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 19/01/2011 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0010

Zápisnica
Pondelok, 17. januára 2011 - Štrasburg

16. Dohoda medzi EÚ a Kamerunom o práve v lesnom hospodárstve *** - Dohoda medzi EÚ a Konžskou republikou o práve v lesnom hospodárstve *** - Dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci režimu FLEGT (pokračovanie rozpravy)
CRE

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Konžskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0202/2010) , ktorú položilYannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, David Martin v mene skupiny S&D, Joe Higgins v mene skupiny GUE/NGL a Daniel Caspary v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Dohody o dobrovoľnom partnerstve v rámci systému FLEGT s Kongom a Kamerunom a iné plánované dohody o dobrovoľnom partnerstve (B7-0802/2010)

Vystúpili títo poslanci: Eva Joly (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Filip Kaczmarek a Kriton Arsenis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig a Franz Obermayr.

Vystúpili: Andris Piebalgs a Yannick Jadot.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Yannick Jadot a Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Catherine Bearder a Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, David Martin v mene skupiny S&D, Joe Higgins a Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Daniel Caspary a Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, a Robert Sturdy v mene skupiny ECR, o dobrovoľných dohodách o partnerstve o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (B7-0028/2011)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 19.1.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia