Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0062(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0370/2010

Debatter :

PV 17/01/2011 - 14
PV 17/01/2011 - 16
CRE 17/01/2011 - 14
CRE 17/01/2011 - 16

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0010

Protokoll
Måndagen den 17 januari 2011 - Strasbourg

16. Avtal EU/Kamerun om skogslagstiftningen *** - Avtal EU/Republiken Kongo om skogslagstiftningen *** - Frivilliga Flegt-partnerskapsavtal (fortsättning på debatten)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kamerun om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (Flegt) samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kongo om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (Flegt) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Muntlig fråga (O-0202/2010) från Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, och Daniel Caspary för PPE-gruppen, till kommissionen: Flegt - Frivilliga partnerskapsavtal med Kongo och Kamerun samt partnerskapsavtal som planeras i framtiden (B7-0802/2010)

Talare: Eva Joly (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, George Sabin Cutaş för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Filip Kaczmarek och Kriton Arsenis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig och Franz Obermayr.

Talare: Andris Piebalgs och Yannick Jadot.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Yannick Jadot och Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Catherine Bearder och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Joe Higgins och Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Daniel Caspary och Christofer Fjellner för PPE-gruppen, och Robert Sturdy för ECR-gruppen, om frivilliga partnerskapsavtal inom ramen för Flegt (B7-0028/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 19.1.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy