Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0250(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0365/2010

Keskustelut :

PV 17/01/2011 - 17
CRE 17/01/2011 - 17

Äänestykset :

PV 19/01/2011 - 6.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0012

Pöytäkirja
Maanantai 17. tammikuuta 2011 - Strasbourg

17. EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus *** - EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (keskustelu)
CRE

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0365/2010)

Suullinen kysymys (O-0212/2010) Vital Moreira ja David Martin INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (B7-0807/2010)

David Martin esitteli laatimansa mietinnön ja alusti suullisen kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Ulrike Rodust ja Pablo Zalba Bidegain.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs ja David Martin.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- David Martin ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta väliaikaisesta kumppanuussopimuksesta Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan yhteisön välillä (B7-0022/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.6 ja istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö