Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0250(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0365/2010

Debatter :

PV 17/01/2011 - 17
CRE 17/01/2011 - 17

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0012

Protokoll
Måndagen den 17 januari 2011 - Strasbourg

17. Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna *** - Interimsavtal om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A7-0365/2010)

Muntlig fråga (O-0212/2010) från Vital Moreira och David Martin, för utskottet INTA, till kommissionen: Interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan (B7-0807/2010)

David Martin redogjorde för sitt betänkande och utvecklade den muntliga frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Carmen Fraga Estévez (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, George Sabin Cutaş för S&D-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Elie Hoarau för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Francisco José Millán Mon, Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Ulrike Rodust och Pablo Zalba Bidegain.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness.

Talare: Andris Piebalgs och David Martin.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- David Martin och Vital Moreira, för utskottet INTA, om interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Stillahavsstaterna (B7-0022/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 19.1.2011 och punkt 6.5 i protokollet av den 19.1.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy