Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 17. tammikuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 6.Vetoomukset
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma Tunisian tilanteesta
 12.Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***II (keskustelu)
 13.Dioksiinia sisältävän eläinrehun tapaus ja sen vaikutukset Euroopan unionissa (keskustelu)
 14.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** - EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** - Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** - EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** - Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (jatkoa keskustelulle)
 17.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus *** - EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (keskustelu)
 18.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus (lyhyt esittely)
 21.Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (lyhyt esittely)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (173 kb) Läsnäololista (56 kb) 
 
Pöytäkirja (157 kb) Läsnäololista (51 kb) 
 
Pöytäkirja (221 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö