Indeks 
Protokol
PDF 228kWORD 156k
Mandag den 17. januar 2011 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 6.Andragender
 7.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 9.Arbejdsplan
 10.Modtagne dokumenter
 11.Erklæring af formanden for Europa-Parlamentet om situationen i Tunesien
 12.Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II (forhandling)
 13.Konsekvenser i EU af sagen om dioxin i dyrefoder (forhandling)
 14.Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser *** - Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser *** - FLEGT-partnerskabsaftaler (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning
 16.Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser *** - Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser *** - FLEGT-partnerskabsaftaler (fortsat forhandling)
 17.Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene *** - Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene (forhandling)
 18.International adoption i Den Europæiske Union (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Europæisk konsensus om humanitær bistand (kortfattet forelæggelse)
 21.Landbruget som en strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed (kortfattet forelæggelse)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden mindede om, at man den 27. januar 2011 ville højtideligholde 66-årsdagen for befrielsen af koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau.

Formanden mindede om, at Litauen den 13. januar 2011 havde højtideligholdt 20-årsdagen for Den Blodige Søndag, hvor den sovjetiske hær havde forsøgt at vælte den demokratisk valgte regering. Formanden benyttede denne lejlighed til at give udtryk for Parlamentets solidaritet med nabofolket i Belarus, som stadigvæk ventede på frihed og demokrati i landet.

Formanden glædede sig over, at EU den 23. december 2010 havde ratificeret FN-konventionen om handicappedes rettigheder, hvilket sikrede lige rettigheder for omkring 80 millioner handicappede i EU.

Formanden gav udtryk for sin bekymring over den kinesiske oppositionsaktivist Gao Zhishengs forsvinden, og rettede en opfordring til den kinesiske regering om at offentliggøre oplysninger om hans sundhedstilstand og tilbageholdelsessted.

Han gjorde opmærksom på, at Ungarn ved årets begyndelse havde overtaget formandsskabet for Rådet efter Belgien.

Formanden nævnede afslutningsvist valget i Belarus for nylig samt urolighederne i Tunesien og gav udtryk for Parlamentets solidaritet med ofrenes familier og med regeringerne i de lande rundt om i verden, der var blevet ramt af naturkatastrofer i den seneste tid.


4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra Verts/ALE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling: Indrek Tarand i stedet for Reinhard Bütikofer.


5. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- aftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse;

- frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side;

- aftale mellem Den Europæiske Union og Japan om gensidig retshjælp i straffesager;

- aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde;

- frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT);

- berigtigelsesprotokol til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet i Bridgetown, Barbados, den 15. oktober 2008 og i Haiti den 10. december 2009;

- protokol om tvistbilæggelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side;

- protokol mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side;

- protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Ukraine om de generelle principper for Ukraines deltagelse i EU-programmer;

- protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om de generelle principper for Republikken Moldovas deltagelse i EU-programmer.


6. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 6. januar 2011

Roman Miler (nr. 1451/2010); (navn fortroligt) (nr. 1452/2010); Alois Hofbauer (nr. 1453/2010); Urszula Weber-Król (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko Dziecka") (nr. 1454/2010); Heinz Hauer (nr. 1455/2010); (navn fortroligt) (nr. 1456/2010); Christian Frener (ARGE Berufskraftfahrer) (nr. 1457/2010); Stefan Jauering (nr. 1458/2010); (navn fortroligt) (nr. 1459/2010); (navn fortroligt) (nr. 1460/2010); (navn fortroligt) (nr. 1461/2010); Markus Vogt (SkanAuto) (nr. 1462/2010); Fabian Knipper (nr. 1463/2010); Lambros Lavrentzos (nr. 1464/2010); Kay Stüdemann (nr. 1465/2010); Łukasz Chaberski (nr. 1466/2010); Josef Greiner (nr. 1467/2010).

Den 10. januar 2011

René Bernard og Claudette Wandewinckelle (nr. 1468/2010); Luciano Enríquez González (nr. 1469/2010); (navn fortroligt) (nr. 1470/2010); (navn fortroligt) (nr. 1471/2010); Daniel Tilhet (nr. 1472/2010); Zoltán Wendler (10 underskrifter) (nr. 1473/2010); (navn fortroligt) (nr. 1474/2010); Sophie Bilger (nr. 1475/2010); Defrenne Bernard (nr. 1476/2010); Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament ) (nr. 1477/2010); Raul Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (nr. 1478/2010); Xristos Golias (nr. 1479/2010); Anna Climent Montllor (Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat) (nr. 1480/2010); Lucian Pricop (nr. 1481/2010); Jukka Pekka Matintupa (SAK Järviseudun Paikallisjärjestö) (nr. 1482/2010); (navn fortroligt) (nr. 1483/2010); José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (nr. 1484/2010); Felipe Jesús Chaves Román (nr. 1485/2010); Ivan Sproudé (nr. 1486/2010); Olga Mesquida Alsina (nr. 1487/2010); de la Culture Avenir (Avenir de la Culture) (nr. 1488/2010); Kovacs Marta Kuktane (Szent Imre Katolikus Szülök Egyesülete) (nr. 1489/2010); Josepha Cid (nr. 1490/2010); Pablo Ignaz Lindenmuller (nr. 1491/2010); (navn fortroligt) (nr. 1492/2010); Søren Larsen (nr. 1493/2010).

Den 11. januar 2011

André Schwoy (nr. 1494/2010); (navn fortroligt) (nr. 1495/2010); Dominik Lewe (nr. 1496/2010); (navn fortroligt) (nr. 1497/2010); Lars Jürgen Weidemann (nr. 1498/2010); Annamaria Steuer (nr. 1499/2010); Von der Lieth Ralf (8 underskrifter) (nr. 1500/2010); Frank Legler (346 underskrifter) (nr. 1501/2010); Zenon Romanow (nr. 1502/2010); Lutz Kintuke (nr. 1503/2010); Roberto Kurze (nr. 1504/2010); (navn fortroligt) (nr. 1505/2010); Buthmann (nr. 1506/2010); (navn fortroligt) (nr. 1507/2010); Emma Henkel (nr. 1508/2010); Harald Lang (nr. 1509/2010); Jozefa Bania (nr. 1510/2010); (navn fortroligt) (nr. 1511/2010); Wolfgang Laaber (Wir Basisdemokraten) (nr. 1512/2010); Ion Augustin Pavelanu (nr. 1513/2010); Erich Ollnow (nr. 1514/2010); Isabelle Pace (nr. 1515/2010); Jari Kovalainen (Vitabalans OY) (nr. 1516/2010); Maurizio Bianco (nr. 1517/2010); Gelu Bourceanu (nr. 1518/2010); (navn fortroligt) (nr. 1519/2010); (navn fortroligt) (nr. 1520/2010); Salomeea Romanescu (nr. 1521/2010); Ibrahima Diallo (nr. 1522/2010); Marian Antonie (nr. 1523/2010); Martin Ole Berendt (nr. 1524/2010); (navn fortroligt) (nr. 1525/2010); (navn fortroligt) (nr. 1526/2010); Inês Abraão (nr. 1527/2010); Mary T. Ryan (nr. 1528/2010); Nicolo Di Trapani (nr. 1529/2010); Kuisma Lappalainen (nr. 1530/2010); Fabio Paduaneli (nr. 1531/2010); Laura Di Carlantonio (nr. 1532/2010); Cilas Maciel Moura (nr. 1533/2010); (navn fortroligt) (nr. 1534/2010); Eric S Thomsen ("Romano") (nr. 1535/2010); Anastasia Lungu (2 underskrifter) (nr. 1536/2010); The team of Sharkbait Reef by Sea Life (The team of Sharkbait Reef by Sea Life) (825 underskrifter) (nr. 1537/2010); Alexandros Karvounis (nr. 1538/2010); Mihály Rukk (nr. 1539/2010); José Ortega (nr. 1540/2010); Alexandros Fotinos (nr. 1541/2010); François Arcangeli (Pays de L'Ours - Adet) (nr. 1542/2010); Silvia Beltran Pallares (Plataforma Europea De Los Consumidores Y Del Medio Ambiente) (nr. 1543/2010); (navn fortroligt) (nr. 1544/2010); Maria Grazia Sandrini (nr. 1545/2010); Hervé Ogou Ani (nr. 1546/2010); Erik Koppany (nr. 1547/2010); Fédération (Fédération Contre le Martyre des Animaux ) (27 underskrifter) (nr. 1548/2010); Stefania Lygerou (nr. 1549/2010).


7. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioden i september I og september II 2010 forelå på websiden ”Séance en direct”.


8. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115):

- (O-0137/2010) af Heidi Hautala, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Kriminalisering af kontakter mellem EU-institutioner og menneskerettighedsforkæmpere i Tunesien (B7-0567/2010);

- (O-0151/2010) af Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen til Rådet: Tunesien - straffelovens artikel 61a (B7-0569/2010);

- (O-0152/2010) af Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Tunesien - straffelovens artikel 61a (B7-0570/2010);

- (O-0163/2010) af Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen:Tunesien - Artikel 61a i straffeloven (B7-0651/2010);

- (O-0166/2010) af Véronique De Keyser og Raimon Obiols for S&D-Gruppen til Rådet: Tunesien - om straffelovens artikel 61a (B7-0652/2010);

- (O-0167/2010) af Véronique De Keyser og Raimon Obiols for S&D-Gruppen til Kommissionen: Tunesien - om straffelovens artikel 61a (B7-0653/2010);

- (O-0169/2010) af Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck og Jan Mulder for ALDE-Gruppen til Rådet: Fremsendelse af oplysninger om udgifterne i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger i medlemsstaterne (B7-0662/2010);

- (O-0170/2010) af Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck og Jan Mulder for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Fremsendelse af oplysninger om udgifterne i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger i medlemsstaterne (B7-0663/2010);

- (O-0175/2010) af Monika Hohlmeier og Simon Busuttil for PPE-Gruppen til Rådet: Fremsendelse af oplysninger om omkostningerne forbundet med undersøgelse af asylansøgninger i medlemsstaterne (B7-0664/2010);

- (O-0176/2010) af Monika Hohlmeier og Simon Busuttil for PPE-Gruppen til Kommissionen: Fremsendelse af oplysninger om omkostningerne forbundet med undersøgelse af asylansøgninger i medlemsstaterne (B7-0665/2010);

- (O-0182/2010) af Erminia Mazzoni for PETI til Kommissionen: Andragende 0473/2008 om Kommissionens manglende opfølgning af en konkurrencesag og de skadelige virkninger heraf for den berørte virksomhed (B7-0666/2010);

- (O-0188/2010) af Margrete Auken og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Affaldskrise i Campania (B7-0667/2010);

- (O-0189/2010) af Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Renate Weber og Leonidas Donskis for ALDE-Gruppen samt Michèle Striffler, Georges Bach, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gabriele Zimmer, Bart Staes, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Heidi Hautala og Thijs Berman til Kommissionen: Folkeafstemning om Sydsudans fremtid (B7-0668/2010);

- (O-0190/2010) af Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen (B7-0669/2010);

- (O-0193/2010) af Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi og Rita Borsellino til Kommissionen: International adoption i Den Europæiske Union (B7-0670/2010);

- (O-0197/2010) af Bairbre de Brún og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Affaldskrise i Campania (B7-0801/2010);

- (O-0202/2010) af Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen, og Daniel Caspary for PPE-Gruppen til Kommissionen: FLEGT - frivillige partnerskabsaftaler med Congo og Cameroun og planlagte fremtidige frivillige partnerskabsaftaler (B7-0802/2010);

- (O-0204/2010) af Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen (B7-0803/2010);

- (O-0207/2010) af Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen (B7-0804/2010);

- (O-0208/2010) af Judith A. Merkies og Victor Boştinaru for S&D-Gruppen til Kommissionen: Affaldskrise i Campania, Italien (B7-0805/2010);

- (O-0209/2010) af Mara Bizzotto og Lorenzo Fontana for EFD-Gruppen til Kommissionen: Affaldskrise i Napoli og regionen Campania og anvendelse af EU-midler (B7-0806/2010);

- (O-0212/2010) af Vital Moreira og David Martin for INTA til Kommissionen: Den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (B7-0807/2010);

- (O-0180/2010) af Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek og Andrey Kovatchev for PPE-Gruppen til Rådet: Sahel-regionen (B7-0808/2010);

- (O-0177/2010) af Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen til Rådet: Fremsendelse af oplysninger til Parlamentet og Kommissionen om de uløste problemer i Rådet med hensyn til proceduredirektivet (B7-0002/2011);

- (O-0179/2010) af Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López og Antonio Masip Hidalgo for S&D-Gruppen til Rådet: Situationen omkring Kommissionens forslag om en revision af proceduredirektivet (B7-0003/2011);

- (O-0210/2010) af Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen til Rådet: Status for proceduredirektivet (B7-0004/2011);

- (O-0216/2010) af Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová og Claude Moraes for S&D-Gruppen til Kommissionen: Krænkelse af ytringsfriheden og diskrimination på grund af seksuel orientering i Litauen (B7-0005/2011).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123):

- Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner og Gabriele Zimmer om frit valg af betalingsmidler (0001/2011);

- Mara Bizzotto om bekæmpelse af illoyal konkurrence inden for vejgodstransport (0002/2011).


9. Arbejdsplan

Potito Salatto tog ordet for at anmode om, at Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen) afgav en redegørelse for Parlamentet om kristnes situation i verden (formanden svarede, at der ville blive afholdt en debat om dette emne den kommende onsdag).

Nikolaos Chountis tog ordet (under henvisning til forretningsordenens artikel 173) og beklagede, at der for tredje gang i træk ikke var nogen spørgetid til Rådet på dagsordenen for den indeværende mødeperiode, selv om forretningsordenens artikel 116 foreskrev en sådan (formanden svarede, at Præsidiet ville træffe en afgørelse om dette emne under hensyntagen til Lissabontraktaten).

Bernd Posselt tog ordet og beklagede, at spørgetiden til Rådet var blevet udeladt som en forebyggende foranstaltning, selv om der endnu ikke var truffet nogen afgørelse herom (formanden forpligtede sig til at behandle dette spørgsmål på Formandskonferencens møde den førstkommende torsdag).

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar 2011 (PE 456.147/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag

Verts/ALE-Gruppen anmodede om, at forhandlingen om situationen i Tunesien afsluttedes med fremsættelse af beslutningsforslag.

Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen talte for anmodningen, og Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen talte imod.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (87 for, 197 imod, 22 hverken/eller).

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122):

GUE/NGL-Gruppen anmodede om, at debatten om "Brasilien: udlevering af Cesare Battisti" blev taget af dagsordenen.

Talere: Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, der talte for anmodningen, Mario Mauro for PPE-Gruppen, der talte imod, og Judith Sargentini, der talte for anmodningen.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union om visse aspekter af lufttrafik (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE)) - TRAN - Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

- Henstilling om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (15619/1/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE)) - AFET - Ordfører: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

- ***I Betænkning om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fusioner af aktieselskaber (kodificeret udgave) (KOM(2010)0391 - C7-0209/2010 - 2008/0009(COD)) - JURI - Ordfører: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

- Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE)) - INTA - Ordfører: David Martin (A7-0365/2010)

- Betænkning om et europæisk initiativ vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme (KOM(2009)0380 - 2010/2084(INI)) - ENVI - Ordfører: Marisa Matias (A7-0366/2010)

- Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forhandlingerne om en rammeaftale mellem EU og Libyen (B7-0615/2010 - 2010/2268(INI)) - AFET - Ordfører: Ana Gomes (A7-0368/2010)

- Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og salg af træprodukter til Den Europæiske Union (10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)) - INTA - Ordfører: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

- Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)) - INTA - Ordfører: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE)) - AFET - Ordfører: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

- Betænkning om beretningen om konkurrencepolitikken 2009 (2010/2137(INI)) - ECON - Ordfører: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

- Betænkning om gennemførelse af den europæiske konsensus om humanitær bistand: midtvejsrevision af handlingsplanen og vejen frem (2010/2101(INI)) - DEVE - Ordfører: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

- Betænkning om anerkendelse af landbruget som en strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed (2010/2112(INI)) - AGRI - Ordfører: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

- Betænkning om en bæredygtig EU-politik for Arktis (2009/2214(INI)) - AFET - Ordfører: Michael Gahler (A7-0377/2010)

- Betænkning om en EU-strategi for Sortehavet (2010/2087(INI)) - AFET - Ordfører: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (11038/2/2010 - C7-0266/2010 - 2008/0142(COD)) - ENVI - Ordfører: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (10753/3/2010 - C7-0267/2010 - 2008/0098(COD)) - IMCO - Ordfører: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

2) fra medlemmerne

2.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 116) (B7-0001/2011)

til Rådet:

- Posselt Bernd, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Angourakis Charalampos, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė

til Kommissionen:
- Niculescu Rareş-Lucian, Balčytis Zigmantas, Göncz Kinga, Blinkevičiūtė Vilija, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papanikolaou Georgios, Aylward Liam, Crowley Brian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Tarabella Marc, Ertug Ismail, Mitchell Gay, de Grandes Pascual Luis, Belet Ivo, Gallagher Pat the Cope, Ronzulli Licia, Kelly Seán, Niebler Angelika, Schwab Andreas, Ferreira João, Chountis Nikolaos, Claeys Philip, McGuinness Mairead, Podimata Anni, Andrikienė Laima Liucija

2.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Sebastian Valentin Bodu. Forslag til beslutning om omslaget på de af medlemsstaterne udstedte almindelige pas (turistpas) (B7-0035/2011)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om de såkaldte nutraceutika som kosttilskud (B7-0734/2010)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu og Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om sikkerhedskrav til legetøj (B7-0735/2010)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Marc Tarabella og Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om monoindustrielle regioner (B7-0736/2010)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

EMPL, ITRE


11. Erklæring af formanden for Europa-Parlamentet om situationen i Tunesien

Jerzy Buzek (formand for Europa-Parlamentet) afgav en erklæring, hvori han vendte tilbage til begivenhederne i Tunesien og udtrykte sin medfølelse med familierne til ofrene for sammenstødene med politiet samt ærede Mohammed Bouazizis minde.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Formanden glædede sig over den tunesiske befolknings beslutsomhed og mod og gav udtryk for Parlamentets støtte til den. Han fremsatte navnlig følgende krav rettet til de tunesiske myndigheder:

- løsladelse af alle de personer, der var blevet tilfældigt arresteret;

- gennemførelse af uafhængige undersøgelser af anklagerne om korruption, dødsfaldene og den overdrevne brug af vold;

- afholdelse på et passende tidspunkt af frie, gennemsigtige, pluralistiske og demokratiske parlaments- og præsidentvalg, der skulle overvåges af nationale og internationale observatører;

- dannelse af en national samlingsregering, der skulle repræsentere alle tunesere.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen og Gerard Batten for EFD-Gruppen.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.


12. Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

Catherine Stihler forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Andreas Schwab for PPE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Lara Comi, Sylvana Rapti og Malcolm Harbour.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Anja Weisgerber.

Talere: Antonio Tajani og Catherine Stihler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 18.1.2011.


13. Konsekvenser i EU af sagen om dioxin i dyrefoder (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Konsekvenser i EU af sagen om dioxin i dyrefoder

John Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Peter Liese, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Bart Staes og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen.

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
næstformand

Talere: Janusz Wojciechowski, Kartika Tamara Liotard, John Stuart Agnew, Michel Dantin, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Franz Obermayr, Paolo De Castro, Marit Paulsen, Licia Ronzulli, Marita Ulvskog, Antonyia Parvanova, Elisabeth Köstinger, Catherine Stihler, Spyros Danellis og Franz Obermayr.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Richard Ashworth, João Ferreira, Marc Tarabella og Peter Jahr.

John Dalli tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser *** - Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser *** - FLEGT-partnerskabsaftaler (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og salg af træprodukter til Den Europæiske Union [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0202/2010) af Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen og Daniel Caspary for PPE-Gruppen til Kommissionen: FLEGT - frivillige partnerskabsaftaler med Congo og Cameroun og planlagte fremtidige frivillige partnerskabsaftaler (B7-0802/2010)

Yannick Jadot forelagde sine betænkninger.

Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins og Daniel Caspary begrundede den mundtlige forespørgsel.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand


15. Parlamentets sammensætning

Christophe Béchu havde meddelt formanden, at han havde nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. januar 2011. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstaterede Parlamentet, at hans mandat var ledigt fra denne dag at regne.

De franske kompetente myndigheder havde meddelt Europa-Parlamentet, at Agnès Le Brun var blevet valgt i stedet for Christophe Béchu. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, tog Parlamentet dette til efterretning med virkning fra den 1. januar 2011.

I henhold til forretningsordenens artikel 3, stk. 2, ville Agnès Le Brun, idet hendes mandat endnu ikke var blevet prøvet og der for hende ikke var blevet truffet en afgørelse om indsigelse, deltage i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, forudsat at hun forinden havde undertegnet erklæringen om, at hun ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


16. Aftale EU-Cameroun om skovbrugsbestemmelser *** - Aftale EU/Republikken Congo om skovbrugsbestemmelser *** - FLEGT-partnerskabsaftaler (fortsat forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Cameroun om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Congo om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og salg af træprodukter til Den Europæiske Union [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0202/2010) af Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Joe Higgins for GUE/NGL-Gruppen og Daniel Caspary for PPE-Gruppen til Kommissionen: FLEGT - frivillige partnerskabsaftaler med Congo og Cameroun og planlagte fremtidige frivillige partnerskabsaftaler (B7-0802/2010)

Talere: Eva Joly (ordfører for udtalelse fra DEVE), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, George Sabin Cutaş for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Filip Kaczmarek og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig og Franz Obermayr.

Talere: Andris Piebalgs og Yannick Jadot.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Yannick Jadot og Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Catherine Bearder og Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Joe Higgins og Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Daniel Caspary og Christofer Fjellner for PPE-Gruppen og Robert Sturdy for ECR-Gruppen om frivillige FLEGT-partnerskabsaftaler (B7-0028/2011)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 19.1.2011.


17. Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene *** - Foreløbig partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A7-0365/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0212/2010) af Vital Moreira og David Martin for INTA til Kommissionen: Den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (B7-0807/2010)

David Martin forelagde sin betænkning og begrundede den mundtlige forespørgsel.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Carmen Fraga Estévez (ordfører for udtalelse fra PECH), Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, George Sabin Cutaş for S&D-Gruppen, Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen, Elie Hoarau for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Francisco José Millán Mon, Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Ulrike Rodust og Pablo Zalba Bidegain.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness.

Talere: Andris Piebalgs og David Martin.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- David Martin og Vital Moreira for INTA om den foreløbige partnerskabsaftale mellem EF og Stillehavslandene (B7-0022/2011)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 19.1.2011 og punkt 6.5 i protokollen af 19.1.2011.


18. International adoption i Den Europæiske Union (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0193/2010) af Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi og Rita Borsellino til Kommissionen: International adoption i Den Europæiske Union (B7-0670/2010)

Roberta Angelilli begrundede den mundtlige forespørgsel.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Salvatore Iacolino for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Slavi Binev løsgænger, Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Alexandra Thein, Ryszard Czarnecki, Csanád Szegedi, Edit Bauer, Zita Gurmai, Sonia Alfano, Janusz Wojciechowski, Raffaele Baldassarre, Petru Constantin Luhan, Marco Scurria, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Erminia Mazzoni og Carlos Coelho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Seán Kelly, Mario Pirillo, Catherine Bearder, Miroslav Mikolášik, George Sabin Cutaş, Antonyia Parvanova, Marian-Jean Marinescu og Catherine Stihler.

Kristalina Georgieva tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 115, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 19.1.2011.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Anni Podimata, Graham Watson, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Angelika Werthmann, Ioannis Kasoulides, Alf Svensson, Philippe Juvin, Frédéric Daerden, Ramon Tremosa i Balcells, Constance Le Grip, Tamás Deutsch, Sergej Kozlík, Marek Henryk Migalski, Alajos Mészáros, Georgios Papanikolaou, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Joe Higgins, Krisztina Morvai, Antigoni Papadopoulou, Seán Kelly, Iliana Ivanova og Stanimir Ilchev.


20. Europæisk konsensus om humanitær bistand (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om gennemførelse af den europæiske konsensus om humanitær bistand: midtvejsrevision af handlingsplanen og vejen frem [2010/2101(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Michèle Striffler foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Seán Kelly og Peter Jahr.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 18.1.2011.


21. Landbruget som en strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om anerkendelse af landbruget som en strategisk sektor i forbindelse med fødevaresikkerhed [2010/2112(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

Daciana Octavia Sârbu foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Luís Paulo Alves, Janusz Wojciechowski, Peter Jahr, Csaba Sándor Tabajdi, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Csanád Szegedi, João Ferreira og Lívia Járóka.

Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 18.1.2011.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 456.147/OJMA).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik