Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 221kWORD 157k
Maanantai 17. tammikuuta 2011 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 6.Vetoomukset
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma Tunisian tilanteesta
 12.Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***II (keskustelu)
 13.Dioksiinia sisältävän eläinrehun tapaus ja sen vaikutukset Euroopan unionissa (keskustelu)
 14.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** - EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** - Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** - EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** - Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (jatkoa keskustelulle)
 17.EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus *** - EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (keskustelu)
 18.Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus (lyhyt esittely)
 21.Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (lyhyt esittely)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2010 - 2011

Istunnot 17. - 20. tammikuuta 2011

STRASBOURG

PÖYTÄKIRJA

MAANANTAI 17. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johti Jerzy BUZEK
puhemies

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies muistutti, että 27. tammikuuta 2011 vietämme Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin vapauttamisen 66. vuosipäivää.

Puhemies palautti mieliin, että 13. tammikuuta 2011 Liettuassa vietetään "verisen sunnuntain" 20. vuosipäivää muistuttamaan siitä, kun neuvostoarmeija yritti kaataa demokraattisesti valitun hallituksen. Tässä yhteydessä puhemies osoitti solidaarisuutta naapurimaan Valko-Venäjän kansalle, joka odottaa yhä vapautta ja demokratiaa maassaan.

Puhemies pani tyytyväisenä merkille, että EU ratifioi 23. joulukuuta 2010 Yhdistyneiden kansakuntien vammaisyleissopimuksen, joka takaa tasavertaiset oikeudet unionin noin 80 miljoonalle vammaiselle henkilölle.

Puhemies ilmaisi huolestuneisuutensa kiinalaisen oppositioaktivistin Gao Zhishengin katoamisen johdosta ja vetosi Kiinan hallitukseen, jotta se ilmoittaisi hänen terveydentilansa ja missä häntä pidetään.

Hän palautti mieliin, että Unkari siirtyi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajaksi Belgian jälkeen vuoden alussa.

Puhemies päätti puheenvuoronsa mainitsemalla Valko-Venäjällä hiljattain pidetyt vaalit, yhteenotot Tunisiassa ja ilmaisi parlamentin myötätunnon uhrien omaisille sekä niiden maiden hallituksille, joita luonnonmullistukset ovat kohdanneet viime aikoina.


4. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti Verts/ALE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta: Indrek Tarand Reinhard Bütikoferin tilalle.


5. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus

- Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa

- Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välinen sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä

- Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja Euroopan unioniin suuntautuvasta puutuotteiden kaupasta (FLEGT)

- oikaisupöytäkirja Bridgetownissa Barbadosissa 15 päivänä lokakuuta 2008 ja Haitissa 10 päivänä joulukuuta 2009 allekirjoitettuun CARIFORUM-valtioiden ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen talouskumppanuussopimukseen

- Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välinen pöytäkirja

- Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välinen pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönotosta

- Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja Ukrainan osallistumista unionin ohjelmiin sääteleviä yleisiä periaatteita koskevasta Euroopan unionin ja Ukrainan puitesopimuksesta

- pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimuksesta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin koskevista yleisistä periaatteista.


6. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

6. tammikuuta 2011

Roman Miler (nro 1451/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1452/2010); Alois Hofbauer (nro 1453/2010); Urszula Weber-Król (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko Dziecka") (nro 1454/2010); Heinz Hauer (nro 1455/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1456/2010); Christian Frener (ARGE Berufskraftfahrer) (nro 1457/2010); Stefan Jauering (nro 1458/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1459/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1460/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1461/2010); Markus Vogt (SkanAuto) (nro 1462/2010); Fabian Knipper (nro 1463/2010); Lambros Lavrentzos (nro 1464/2010); Kay Stüdemann (nro 1465/2010); Łukasz Chaberski (nro 1466/2010); Josef Greiner (nro 1467/2010).

10. tammikuuta 2011

René Bernard et Claudette Wandewinckelle (nro 1468/2010); Luciano Enríquez González (nro 1469/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1470/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1471/2010); Daniel Tilhet (nro 1472/2010); Zoltán Wendler (10 allekirjoittanutta) (nro 1473/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1474/2010); Sophie Bilger (nro 1475/2010); Defrenne Bernard (nro 1476/2010); Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (nro 1477/2010); Raul Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (nro 1478/2010); Xristos Golias (nro 1479/2010); Anna Climent Montllor (Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat) (nro 1480/2010); Lucian Pricop (nro 1481/2010); Jukka Pekka Matintupa (SAK Järviseudun Paikallisjärjestö) (nro 1482/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1483/2010); José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (nro 1484/2010); Felipe Jesús Chaves Román (nro 1485/2010); Ivan Sproudé (nro 1486/2010); Olga Mesquida Alsina (nro 1487/2010); de la Culture Avenir (Avenir de la Culture) (nro 1488/2010); Kovacs Marta Kuktane (Szent Imre Katolikus Szülök Egyesülete) (nro 1489/2010); Josepha Cid (nro 1490/2010); Pablo Ignaz Lindenmuller (nro 1491/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1492/2010); Søren Larsen (nro 1493/2010).

11. tammikuuta 2011

André Schwoy (nro 1494/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1495/2010); Dominik Lewe (nro 1496/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1497/2010); Lars Jürgen Weidemann (nro 1498/2010); Annamaria Steuer (nro 1499/2010); Von der Lieth Ralf (8 allekirjoittanutta) (nro 1500/2010); Frank Legler (346 allekirjoittanutta) (nro 1501/2010); Zenon Romanow (nro 1502/2010); Lutz Kintuke (nro 1503/2010); Roberto Kurze (nro 1504/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1505/2010); Buthmann (nro 1506/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1507/2010); Emma Henkel (nro 1508/2010); Harald Lang (nro 1509/2010); Jozefa Bania (nro 1510/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1511/2010); Wolfgang Laaber (Wir Basisdemokraten) (nro 1512/2010); Ion Augustin Pavelanu (nro 1513/2010); Erich Ollnow (nro 1514/2010); Isabelle Pace (nro 1515/2010); Jari Kovalainen (Vitabalans OY) (nro 1516/2010); Maurizio Bianco (nro 1517/2010); Gelu Bourceanu (nro 1518/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1519/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1520/2010); Salomeea Romanescu (nro 1521/2010); Ibrahima Diallo (nro 1522/2010); Marian Antonie (nro 1523/2010); Martin Ole Berendt (nro 1524/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1525/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1526/2010); Inês Abraão (nro 1527/2010); Mary T. Ryan (nro 1528/2010); Nicolo Di Trapani (nro 1529/2010); Kuisma Lappalainen (nro 1530/2010); Fabio Paduaneli (nro 1531/2010); Laura Di Carlantonio (nro 1532/2010); Cilas Maciel Moura (nro 1533/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1534/2010); Eric S Thomsen ("Romano") (nro 1535/2010); Anastasia Lungu (2 allekirjoittanutta) (nro 1536/2010); The team of Sharkbait Reef by Sea Life (The team of Sharkbait Reef by Sea Life) (825 allekirjoittanutta) (nro 1537/2010); Alexandros Karvounis (nro 1538/2010); Mihály Rukk (nro 1539/2010); José Ortega (nro 1540/2010); Alexandros Fotinos (nro 1541/2010); François Arcangeli (Pays de L'Ours - Adet) (nro 1542/2010); Silvia Beltran Pallares (Plataforma Europea De Los Consumidores Y Del Medio Ambiente) (nro 1543/2010); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1544/2010); Maria Grazia Sandrini (nro 1545/2010); Hervé Ogou Ani (nro 1546/2010); Erik Koppany (nro 1547/2010); Fédération (Fédération Contre le Martyre des Animaux ) (27 allekirjoittanutta) (nro 1548/2010); Stefania Lygerou (nro 1549/2010).


7. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun I ja syyskuun II istuntojakson 2010 aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


8. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0137/2010) Heidi Hautala, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n toimielinten ja ihmisoikeusaktivistien välisten kontaktien kriminalisointi Tunisiassa (B7-0567/2010)

- (O-0151/2010) Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Tunisia - rikoslain 61 a pykälä (B7-0569/2010)

- (O-0152/2010) Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Tunisia - rikoslain 61 a pykälä (B7-0570/2010)

- (O-0163/2010) Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle:Tunisia - rikoslain 61 a pykälä (B7-0651/2010)

- (O-0166/2010) Véronique De Keyser ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Tunisia - rikoslain 61 a pykälä (B7-0652/2010)

- (O-0167/2010) Véronique De Keyser ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Tunisia - rikoslain 61 a pykälä (B7-0653/2010)

- (O-0169/2010) Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck ja Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvia kustannuksia koskevien tietojen välittäminen (B7-0662/2010)

- (O-0170/2010) Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck ja Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Turvapaikkahakemusten käsittelystä jäsenvaltioissa aiheutuvia kustannuksia koskevien tietojen välittäminen (B7-0663/2010)

- (O-0175/2010) Monika Hohlmeier ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Tietojen toimittaminen turvapaikkahakemusten käsittelykustannuksista eri jäsenvaltioissa (B7-0664/2010)

- (O-0176/2010) Monika Hohlmeier ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tietojen toimittaminen turvapaikkahakemusten käsittelykustannuksista eri jäsenvaltioissa (B7-0665/2010)

- (O-0182/2010) Erminia Mazzoni PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vetoomus nro 0473/2008 komission puutteellisesta toiminnasta kilpailuasiassa ja tämän haitallisista vaikutuksista asianomaiseen yritykseen (B7-0666/2010)

- (O-0188/2010) Margrete Auken ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian jätekriisi (B7-0667/2010)

- (O-0189/2010) laatimaCharles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Renate Weber ja Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Striffler, Georges Bach, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gabriele Zimmer, Bart Staes, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Heidi Hautala ja Thijs Berman, komissiolle: Kansanäänestyksen järjestäminen Etelä-Sudanin tulevasta asemasta (B7-0668/2010)

- (O-0190/2010) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (B7-0669/2010)

- (O-0193/2010) Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi ja Rita Borsellinokomissiolle: Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (B7-0670/2010)

- (O-0197/2010) Bairbre de Brún ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian jätekriisi (B7-0801/2010)

- (O-0202/2010) Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset Kongon ja Kamerunin kanssa sekä muut suunnitellut vapaaehtoiset kumppanuussopimukset (B7-0802/2010)

- (O-0204/2010) Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (B7-0803/2010)

- (O-0207/2010) Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Ilmaisunvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa (B7-0804/2010)

- (O-0208/2010) Judith A. Merkies ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Campanian (Italia) jätekriisi (B7-0805/2010)

- (O-0209/2010) Mara Bizzotto ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Napolin ja Campanian alueen jätekriisi ja Euroopan unionin varojen käyttö (B7-0806/2010)

- (O-0212/2010) Vital Moreira ja David Martin INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (B7-0807/2010)

- (O-0180/2010) Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Sahelin alue (B7-0808/2010)

- (O-0177/2010) Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja komissiolle menettelydirektiiviin liittyvistä, neuvostossa avoimina olevista kysymyksistä (B7-0002/2011)

- (O-0179/2010) Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López ja Antonio Masip Hidalgo S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Turvapaikkadirektiivin uudelleenlaatimista koskevan komission ehdotuksen tilanne (B7-0003/2011)

- (O-0210/2010) Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Turvapaikkamenettelyjä koskevan direktiivin nykyinen tila (B7-0004/2011)

- (O-0216/2010) Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová ja Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Mielipidevapauden loukkaaminen ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä Liettuassa (B7-0005/2011).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner ja Gabriele Zimmer maksutavan vapaaseen valintaan (0001/2011)

- Mara Bizzotto vilpillisen kilpailun torjuntaan maantieliikenteen alalla (0002/2011).


9. Käsittelyjärjestys

Potito Salatto käytti puheenvuoron pyytääkseen, että Catherine Ashton (Komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antaisi parlamentille selvityksen kristittyjen tilanteesta maailmassa (puhemies vastasi, että aiheesta käydään keskustelu keskiviikkona).

Nikolaos Chountis käytti puheenvuoron (työjärjestyksen 173 artiklan perusteella) pahoitellakseen, että tämä on kolmas peräkkäinen istuntojakso, jonka esityslistalta puuttuvat työjärjestyksen 116 artiklan mukaiset kysymykset neuvostolle (puhemies vastasi, että puhemiehistö tekee päätöksen asiasta Lissabonin sopimuksen valossa).

Bernd Posselt käytti puheenvuoron pahoitellakseen sitä, että neuvoston kyselytunti on poistettu jo ennen kuin päätöstä asiasta on tehty (puhemies lupasi, että tätä asiaa käsitellään ensi torstaina järjestettävässä puheenjohtajakokouksen kokouksessa).

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Tammikuun 2011 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 456.147/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että Tunisian tilanteesta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään käsiteltäväksi päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuoron käyttivät Daniel Cohn-Bendit perustellakseen pyynnön Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Francesco Enrico Speroni vastustaakseen pyyntöä EFD-ryhmän puolesta.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (87 puolesta, 197 vastaan, 22 tyhjää).

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 122 artikla):

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että keskustelu aiheesta "Brasilia: Cesare Battistin luovuttaminen" poistettaisiin esityslistalta.

Puheenvuorot: Rui Tavares perustellakseen pyynnön GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Mauro vastustaakseen pyyntöä PPE-ryhmän puolesta ja Judith Sargentini kannattaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

- Suositus esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (15619/1/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2010)0391 - C7-0209/2010 - 2008/0009(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A7-0365/2010)

- Mietintö Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta (KOM(2009)0380 - 2010/2084(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Marisa Matias (A7-0366/2010)

- Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n ja Libyan puitesopimuksesta parhaillaan käytävistä neuvotteluista (B7-0615/2010 - 2010/2268(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ana Gomes (A7-0368/2010)

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä (10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä (12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

- Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2009 (2010/2137(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

- Mietintö yhteisön humanitaarista apua koskevan konsensuksen täytäntöönpanosta: toimintasuunnitelman väliarviointi ja tulevat toimet (2010/2101(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

- Mietintö maatalouden tunnustamisesta strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (2010/2112(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

- Mietintö pohjoisimpien alueiden kestävästä EU-politiikasta (2009/2214(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler (A7-0377/2010)

- Mietintö Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta (2010/2087(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

1.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (11038/2/2010 - C7-0266/2010 - 2008/0142(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (10753/3/2010 - C7-0267/2010 - 2008/0098(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

2) jäseniltä:

2.1) suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 116 artikla) (B7-0001/2011)

- neuvostolle:

Posselt Bernd, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Angourakis Charalampos, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė

- komissiolle:
Niculescu Rareş-Lucian, Balčytis Zigmantas, Göncz Kinga, Blinkevičiūtė Vilija, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papanikolaou Georgios, Aylward Liam, Crowley Brian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Tarabella Marc, Ertug Ismail, Mitchell Gay, de Grandes Pascual Luis, Belet Ivo, Gallagher Pat the Cope, Ronzulli Licia, Kelly Seán, Niebler Angelika, Schwab Andreas, Ferreira João, Chountis Nikolaos, Claeys Philip, McGuinness Mairead, Podimata Anni, Andrikienė Laima Liucija

2.2) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

- Sebastian Valentin Bodu. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden kansalaisilleen myöntämien tavallisten passien (turistipassit) kansista (B7-0035/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Cristiana Muscardini. Päätöslauselmaesitys ruokavaliota täydentävinä aineina käytettävistä terveysvaikutteisista elintarvikkeista (B7-0734/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

- Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu ja Silvia-Adriana Ţicău. Päätöslauselmaesitys lelujen turvallisuudesta (B7-0735/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Marc Tarabella ja Silvia-Adriana Ţicău. Päätöslauselmaesitys yhden teollisuusalan hallitsemista alueista (B7-0736/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE


11. Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma Tunisian tilanteesta

Jerzy Buzek (Euroopan parlamentin puhemies) antoi julkilausuman, jossa hän tarkasteli Tunisian viimeaikaisia tapahtumia, ilmaisi myötätuntonsa yhteenotoissa poliisin kanssa menehtyneiden uhrien omaisille ja osoitti kunnioitustaan Mohammed Bouazizin muistolle.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.

Puhemies antoi tunnustusta Tunisian kansan päättäväisyydelle ja rohkeudelle ja ilmaisi parlamentin tuen. Hän muotoili Tunisian viranomaisille seuraavat vaatimukset:

- kaikkien mielivaltaisesti vangittujen henkilöiden vapauttaminen

- korruptiota, kuolemantapauksia ja liiallista voimankäyttöä koskevien syytteiden puolueeton tutkinta

- vapaiden, avoimien, pluralististen ja demokraattisten parlamentti- ja presidentinvaalien järjestäminen kohtuullisen ajan kuluessa kansallisen ja kansainvälisen tarkkailun alaisuudessa

- kaikkia tunisialaisia ja kansallista yhtenäisyyttä edustavan hallituksen muodostaminen.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta.

Asian käsittely päättyi.


12. Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

Catherine Stihler esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Puheenvuorot: Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Lara Comi, Sylvana Rapti ja Malcolm Harbour.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová ja Anja Weisgerber.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Catherine Stihler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2011, kohta 7.4.


13. Dioksiinia sisältävän eläinrehun tapaus ja sen vaikutukset Euroopan unionissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Dioksiinia sisältävän eläinrehun tapaus ja sen vaikutukset Euroopan unionissa

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Liese, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Bart Staes ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Silvana KOCH-MEHRIN
varapuhemies

Puheenvuorot: Janusz Wojciechowski, Kartika Tamara Liotard, John Stuart Agnew, Michel Dantin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Paolo De Castro, Marit Paulsen, Licia Ronzulli, Marita Ulvskog, Antonyia Parvanova, Elisabeth Köstinger, Catherine Stihler, Spyros Danellis ja Franz Obermayr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Richard Ashworth, João Ferreira, Marc Tarabella ja Peter Jahr.

John Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** - EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** - Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Suullinen kysymys (O-0202/2010) Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset Kongon ja Kamerunin kanssa sekä muut suunnitellut vapaaehtoiset kumppanuussopimukset (B7-0802/2010)

Yannick Jadot esitteli laatimansa mietinnöt.

Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins ja Daniel Caspary esittelivät suullisen kysymyksen.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Diana WALLIS
varapuhemies


15. Parlamentin kokoonpano

Christophe Béchu on ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan Euroopan parlamentissa 1. tammikuuta 2011 alkaen. Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivästä alkaen.

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Agnès Le Brun on nimitetty parlamentin jäseneksi Christophe Béchun tilalle. Työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti parlamentti pani merkille tämän nimityksen 1. tammikuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Agnès Le Brun osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


16. EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus *** - EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus *** - Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset (jatkoa keskustelulle)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Suullinen kysymys (O-0202/2010) Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset Kongon ja Kamerunin kanssa sekä muut suunnitellut vapaaehtoiset kumppanuussopimukset (B7-0802/2010)

Puheenvuorot: Eva Joly (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Filip Kaczmarek ja Kriton Arsenis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs ja Yannick Jadot.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Yannick Jadot ja Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ja Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Joe Higgins ja Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniel Caspary ja Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta ja Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta vapaaehtoisesta FLEGT-kumppanuussopimuksesta (B7-0028/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.3.


17. EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus *** - EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0365/2010)

Suullinen kysymys (O-0212/2010) Vital Moreira ja David Martin INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus (B7-0807/2010)

David Martin esitteli laatimansa mietinnön ja alusti suullisen kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, George Sabin Cutaş S&D-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Ulrike Rodust ja Pablo Zalba Bidegain.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs ja David Martin.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- David Martin ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta väliaikaisesta kumppanuussopimuksesta Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan yhteisön välillä (B7-0022/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.6 ja istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.5.


18. Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0193/2010) Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi ja Rita Borsellino komissiolle: Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa (B7-0670/2010)

Roberta Angelilli esitteli suullisen kysymyksen.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Slavi Binev, Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Alexandra Thein, Ryszard Czarnecki, Csanád Szegedi, Edit Bauer, Zita Gurmai, Sonia Alfano, Janusz Wojciechowski, Raffaele Baldassarre, Petru Constantin Luhan, Marco Scurria, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Erminia Mazzoni ja Carlos Coelho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Seán Kelly, Mario Pirillo, Catherine Bearder, Miroslav Mikolášik, George Sabin Cutaş, Antonyia Parvanova, Marian-Jean Marinescu ja Catherine Stihler.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.7.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Anni Podimata, Graham Watson, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Angelika Werthmann, Ioannis Kasoulides, Alf Svensson, Philippe Juvin, Frédéric Daerden, Ramon Tremosa i Balcells, Constance Le Grip, Tamás Deutsch, Sergej Kozlík, Marek Henryk Migalski, Alajos Mészáros, Georgios Papanikolaou, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Joe Higgins, Krisztina Morvai, Antigoni Papadopoulou, Seán Kelly, Iliana Ivanova ja Stanimir Ilchev.


20. Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus (lyhyt esittely)

Mietintö yhteisön humanitaarista apua koskevan konsensuksen täytäntöönpanosta: toimintasuunnitelman väliarviointi ja tulevat toimet [2010/2101(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Michèle Striffler esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Seán Kelly ja Peter Jahr.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2011, kohta 7.5.


21. Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä (lyhyt esittely)

Mietintö maatalouden tunnustamisesta strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä [2010/2112(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

Daciana Octavia Sârbu esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Luís Paulo Alves, Janusz Wojciechowski, Peter Jahr, Csaba Sándor Tabajdi, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Csanád Szegedi, João Ferreira ja Lívia Járóka.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.1.2011, kohta 7.6.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 456.147/OJMA).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö