Indekss 
Protokols
PDF 232kWORD 192k
Pirmdiena, 2011. gada 17. janvāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 6.Lūgumraksti
 7.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 8.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 9.Darba kārtība
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums par stāvokli Tunisijā
 12.Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi ***II (debates)
 13.Dzīvnieku barībā atklātā dioksīna radītās sekas Eiropas Savienībā (debates)
 14.ES un Kamerūnas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – ES un Kongo Republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) (debates)
 15.Parlamenta sastāvs
 16.ES un Kamerūnas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – ES un Kongo Republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) (debašu turpināšana)
 17.Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm *** – Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm (debates)
 18.Starptautiskā adopcija Eiropas Savienībā (debates)
 19.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Eiropas konsenss par humāno palīdzību (īss izklāsts)
 21.Lauksaimniecības atzīšana par stratēģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā (īss izklāsts)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs atgādināja, ka 2011. gada 27. janvārī tiks atzīmēta Aušvices-Birkenavas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 66. gadadiena.

Priekšsēdētājs atgādināja, ka 2011. gada 13. janvārī Lietuvā tika atzīmēta 20. gadadiena kopš “asiņainās svētdienas”, kad padomju armija centās gāzt demokrātiski ievēlēto valdību. Šajā sakarībā priekšsēdētājs apliecināja solidaritāti kaimiņvalsts Baltkrievijas tautai, kas joprojām cer uz brīvību un demokrātiju savā valstī.

Priekšsēdētājs pauda atzinību par to, ka 2010. gada 23. decembrī ES ir ratificējusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, jo tas ļaus garantēt vienlīdzīgas tiesības aptuveni 80 miljoniem Savienībā dzīvojošo personu ar invaliditāti.

Priekšsēdētājs pauda bažas par Ķīnas opozīcijas aktīvista Gao Zhisheng nozušanu un aicināja Ķīnas valdību sniegt ziņas par viņa veselības stāvokli un vietu, kur viņš tiek turēts apcietinājumā.

Viņš atgādināja, ka šā gada sākumā, nomainot Beļģiju, par ES Padomes prezidentvalsti ir kļuvusi Ungārija.

Noslēgumā priekšsēdētājs minēja nesenās vēlēšanas Baltkrievijā un sadursmes Tunisijā, kā arī pauda Parlamenta solidaritāti bojāgājušo ģimenēm un neseno dabas katastrofu skarto pasaules valstu valdībām.


4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc Verts/ALE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

Delegācija sadarbībai ar NATO Parlamentāro asambleju: Indrek Tarand aizstāj Reinhard Bütikofer.


5. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Gruziju par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti.

- Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses.

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās.

- Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību.

- Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Kamerūnas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību Eiropas Savienībā (FLEGT).

- Labojumu verbālprocess Ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Bridžtaunā (Barbadosa) 2008. gada 15. oktobrī un Haiti 2009. gada 10. decembrī.

- Protokols starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku, ar ko izveido domstarpību izšķiršanas mehānismu, kurš jāpiemēro domstarpībām atbilstīgi tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses.

- Protokols starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem attiecībā uz tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses.

- Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par vispārējiem principiem Ukrainas dalībai Savienības programmās.

- Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par vispārējiem principiem Moldovas Republikas dalībai Savienības programmās.


6. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2011. gada 6. janvāris

Roman Miler (Nr. 1451/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1452/2010); Alois Hofbauer (Nr. 1453/2010); Urszula Weber-Król (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko Dziecka") (Nr. 1454/2010); Heinz Hauer (Nr. 1455/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1456/2010); Christian Frener (ARGE Berufskraftfahrer) (Nr. 1457/2010); Stefan Jauering (Nr. 1458/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1459/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1460/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1461/2010); Markus Vogt (SkanAuto) (Nr. 1462/2010); Fabian Knipper (Nr. 1463/2010); Lambros Lavrentzos (Nr. 1464/2010); Kay Stüdemann (Nr. 1465/2010); Łukasz Chaberski (Nr. 1466/2010); Josef Greiner (Nr. 1467/2010).

2011. gada 10. janvāris

René Bernard un Claudette Wandewinckelle (Nr. 1468/2010); Luciano Enríquez González (Nr. 1469/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1470/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1471/2010); Daniel Tilhet (Nr. 1472/2010); Zoltán Wendler (10 paraksti) (Nr. 1473/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1474/2010); Sophie Bilger (Nr. 1475/2010); Defrenne Bernard (Nr. 1476/2010); Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament ) (Nr. 1477/2010); Raúl Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (Nr. 1478/2010); Xristos Golias (Nr. 1479/2010); Anna Climent Montllor (Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat) (Nr. 1480/2010); Lucian Pricop (Nr. 1481/2010); Jukka Pekka Matintupa (SAK Järviseudun Paikallisjärjestö) (Nr. 1482/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1483/2010); José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (Nr. 1484/2010); Felipe Jesús Chaves Román (Nr. 1485/2010); Ivan Sproudé (Nr. 1486/2010); Olga Mesquida Alsina (Nr. 1487/2010); de la Culture Avenir (Avenir de la Culture) (Nr. 1488/2010); Kuktáné Kovács Márta (Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete) (Nr. 1489/2010); Josepha Cid (Nr. 1490/2010); Pablo Ignaz Lindenmuller (Nr. 1491/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1492/2010); Søren Larsen (Nr. 1493/2010).

2011. gada 11. janvāris

André Schwoy (Nr. 1494/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1495/2010); Dominik Lewe (Nr. 1496/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1497/2010); Lars Jürgen Weidemann (Nr. 1498/2010); Annamaria Steuer (Nr. 1499/2010); Von der Lieth Ralf (8 paraksti) (Nr. 1500/2010); Frank Legler (346 paraksti) (Nr. 1501/2010); Zenon Romanow (Nr. 1502/2010); Lutz Kintuke (Nr. 1503/2010); Roberto Kurze (Nr. 1504/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1505/2010); Buthmann (Nr. 1506/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1507/2010); Emma Henkel (Nr. 1508/2010); Harald Lang (Nr. 1509/2010); Jozefa Bania (Nr. 1510/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1511/2010); Wolfgang Laaber (Wir Basisdemokraten) (Nr. 1512/2010); Ion Augustin Pavelanu (Nr. 1513/2010); Erich Ollnow (Nr. 1514/2010); Isabelle Pace (Nr. 1515/2010); Jari Kovalainen (Vitabalans OY) (Nr. 1516/2010); Maurizio Bianco (Nr. 1517/2010); Gelu Bourceanu (Nr. 1518/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1519/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1520/2010); Salomeea Romanescu (Nr. 1521/2010); Ibrahima Diallo (Nr. 1522/2010); Marian Antonie (Nr. 1523/2010); Martin Ole Berendt (Nr. 1524/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1525/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1526/2010); Inês Abraão (Nr. 1527/2010); Mary T. Ryan (Nr. 1528/2010); Nicolo Di Trapani (Nr. 1529/2010); Kuisma Lappalainen (Nr. 1530/2010); Fabio Paduaneli (Nr. 1531/2010); Laura Di Carlantonio (Nr. 1532/2010); Cilas Maciel Moura (Nr. 1533/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1534/2010); Eric S Thomsen ("Romano") (Nr. 1535/2010); Anastasia Lungu (2 paraksti) (Nr. 1536/2010); The team of Sharkbait Reef by Sea Life (The team of Sharkbait Reef by Sea Life) (825 paraksti) (Nr. 1537/2010); Alexandros Karvounis (Nr. 1538/2010); Mihály Rukk (Nr. 1539/2010); José Ortega (Nr. 1540/2010); Alexandros Fotinos (Nr. 1541/2010); François Arcangeli (Pays de L'Ours - Adet) (Nr. 1542/2010); Silvia Beltran Pallares (Plataforma Europea De Los Consumidores Y Del Medio Ambiente) (Nr. 1543/2010); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1544/2010); Maria Grazia Sandrini (Nr. 1545/2010); Hervé Ogou Ani (Nr. 1546/2010); Erik Koppany (Nr. 1547/2010); Fédération (Fédération Contre le Martyre des Animaux ) (27 paraksti) (Nr. 1548/2010); Stefania Lygerou (Nr. 1549/2010).


7. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2010. gada septembra pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-0137/2010), kuru uzdeva Heidi Hautala, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Saziņas starp ES iestādēm un cilvēktiesību aizstāvjiem Tunisijā atzīšana par kriminālnoziegumu (B7-0567/2010).

- (O-0151/2010), kuru uzdeva Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā Padomei: Tunisija - kriminālkodeksa 61.a pants (B7-0569/2010).

- (O-0152/2010), kuru uzdeva Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā Komisijai: Tunisija - kriminālkodeksa 61.a pants (B7-0570/2010).

- (O-0163/2010), kuru uzdeva Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Tunisija - kriminālkodeksa 61.a pants (B7-0651/2010).

- (O-0166/2010), kuru uzdeva Véronique De Keyser un Raimon Obiols S&D grupas vārdā Padomei: Tunisija - kriminālkodeksa 61.a pants (B7-0652/2010).

- (O-0167/2010), kuru uzdeva Véronique De Keyser un Raimon Obiols S&D grupas vārdā Komisijai: Tunisija - kriminālkodeksa 61.a pants (B7-0653/2010).

- (O-0169/2010), kuru uzdeva Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck un Jan Mulder ALDE grupas vārdā Padomei: Tādas informācijas pārsūtīšana, kas attiecas uz izmaksām, ko radījusi patvēruma pieteikumu izskatīšana dalībvalstīs (B7-0662/2010).

- (O-0170/2010), kuru uzdeva Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck un Jan Mulder ALDE grupas vārdā Komisijai: Tādas informācijas pārsūtīšana, kas attiecas uz izmaksām, ko radījusi patvēruma pieteikumu izskatīšana dalībvalstīs (B7-0663/2010).

- (O-0175/2010), kuru uzdeva Monika Hohlmeier un Simon Busuttil PPE grupas vārdā Padomei: Informācijas sniegšana par izmaksām, kas dalībvalstīs rodas sakarā ar patvēruma meklētāju pieteikumu izskatīšanu (B7-0664/2010).

- (O-0176/2010), kuru uzdeva Monika Hohlmeier un Simon Busuttil PPE grupas vārdā Komisijai: Informācijas sniegšana par izmaksām, kas dalībvalstīs rodas sakarā ar patvēruma meklētāju pieteikumu izskatīšanu (B7-0665/2010).

- (O-0182/2010), kuru uzdeva Erminia Mazzoni PETI komitejas vārdā Komisijai: Lūgumraksts Nr. 0473/2008 par papildpasākumu trūkumu no Komisijas puses kādā konkurences lietā un par zaudējumiem, kas tāpēc nodarīti uzņēmumam (B7-0666/2010).

- (O-0188/2010), kuru uzdeva Margrete Auken un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Kampānijas atkritumu krīze (B7-0667/2010).

- (O-0189/2010), kuru uzdeva Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Renate Weber un Leonidas Donskis ALDE grupas vārdā, Michèle Striffler, Georges Bach, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gabriele Zimmer, Bart Staes, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Heidi Hautala un Thijs Berman Komisijai: Referenduma organizēšana par Dienvidsudānas nākotni (B7-0668/2010).

- (O-0190/2010), kuru uzdeva Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā Komisijai: Vārda brīvības pārkāpumi un diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ Lietuvā (B7-0669/2010).

- (O-0193/2010), kuru uzdeva Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi un Rita Borsellino Komisijai: Starptautiskā adopcija Eiropas Savienībā (B7-0670/2010).

- (O-0197/2010), kuru uzdeva Bairbre de Brún un Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Kampānijas atkritumu krīze (B7-0801/2010).

- (O-0202/2010), kuru uzdeva Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Joe Higgins GUE/NGL grupas vārdā un Daniel Caspary PPE grupas vārdā Komisijai: Brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi (BPN) ar Kongo un Kamerūnu, kā arī citi BPN, ko plānots slēgt saskaņā ar ES Rīcības plānu par tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT) (B7-0802/2010).

- (O-0204/2010), kuru uzdeva Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Vārda brīvības pārkāpumi un diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ Lietuvā (B7-0803/2010).

- (O-0207/2010), kuru uzdeva Cornelis de Jong GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Vārda brīvības pārkāpumi un diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ Lietuvā (B7-0804/2010).

- (O-0208/2010), kuru uzdeva Judith A. Merkies un Victor Boştinaru S&D grupas vārdā Komisijai: Atkritumu krīze Kampānijā (Itālija) (B7-0805/2010).

- (O-0209/2010), kuru uzdeva Mara Bizzotto un Lorenzo Fontana EFD grupas vārdā Komisijai: Ārkārtas situācija atkritumu jomā Neapolē, Kampānijas reģionā un Eiropas fondu izmantošana (B7-0806/2010).

- (O-0212/2010), kuru uzdeva Vital Moreira un David Martin INTA komitejas vārdā Komisijai: Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (B7-0807/2010).

- (O-0180/2010), kuru uzdeva Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā Padomei: Sāhelas reģions (B7-0808/2010).

- (O-0177/2010), kuru uzdeva Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā Padomei: Informācijas nodošana Parlamentam un Komisijai par Padomē neatrisinātajiem jautājumiem par direktīvu patvēruma procedūru jomā (B7-0002/2011).

- (O-0179/2010), kuru uzdeva Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López un Antonio Masip Hidalgo S&D grupas vārdā Padomei: Stāvoklis attiecībā uz Komisijas priekšlikumu pārstrādāt patvēruma procedūru direktīvu (B7-0003/2011).

- (O-0210/2010), kuru uzdeva Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā Padomei: Stāvoklis Procedūru direktīvas jomā (B7-0004/2011).

- (O-0216/2010), kuru uzdeva Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová un Claude Moraes S&D grupas vārdā Komisijai: Vārda brīvības pārkāpumi un diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ Lietuvā (B7-0005/2011).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner un Gabriele Zimmer – par maksāšanas līdzekļu brīvu izvēli (0001/2011).

- Mara Bizzotto – par negodīgu konkurenci autopārvadājumu jomā (0002/2011).


9. Darba kārtība

Uzstājās Potito Salatto, pieprasot, lai Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) iesniegtu Parlamentam ziņojumu par kristiešu stāvokli pasaulē (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka debates par šo jautājumu notiks trešdien).

Uzstājās Nikolaos Chountis (pamatojoties uz Reglamenta 173. pantu), paužot nožēlu, ka trešo reizi pēc kārtas arī šīs sesijas darba kārtībā nav neviena jautājuma Padomei, kas būtu iesniedzams saskaņā ar Reglamenta 116. pantu (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka Prezidijs par šo jautājumu lems, ņemot vērā Lisabonas līgumu).

Uzstājās Bernd Posselt, paužot nožēlu, ka jautājumu laiku Padomei ir nācies atcelt, jo nav pieņemts neviens attiecīgs lēmums (sēdes vadītājs apņēmās risināt šo jautājumu Priekšsēdētāju konferences nākamās ceturtdienas sanāksmē).

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2011. gada janvāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 456.147/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena

Verts/ALE grupa ir pieprasījusi, lai, noslēdzot debates par stāvokli Tunisijā, tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi.

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (87 par, 197 pret, 22 atturas).

Otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Ceturtdiena

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)

GUE/NGL grupa pieprasa no darba kārtības svītrot debates par Brazīliju — Cesare Battisti izdošanu.

Uzstājās Rui Tavares GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Mario Mauro PPE grupas vārdā pret pieprasījumu un Judith Sargentini, atbalstot pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


10. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Rietumāfrikas Ekonomisko un monetāro savienību par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE)) – TRAN komiteja – Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010).

- Ieteikums par projektu Padomes un Komisijas lēmumam attiecībā uz Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses (15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE)) – AFET komiteja – Referents: Jelko Kacin (A7-0362/2010).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akciju sabiedrību apvienošanos (kodificēta versija) (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD)) – JURI komiteja – Referents: Jiří Maštálka (A7-0363/2010).

- Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE)) – INTA komiteja – Referents: David Martin (A7-0365/2010).

- Ziņojums par Eiropas iniciatīvu Alcheimera slimības un citu demences veidu apkarošanai (COM(2009)03802010/2084(INI)) – ENVI komiteja – Referente: Marisa Matias (A7-0366/2010).

- Ziņojums ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par pašreizējām sarunām par ES un Lībijas pamatnolīgumu (B7-0615/20102010/2268(INI)) – AFET komiteja – Referente: Ana Gomes (A7-0368/2010).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE)) – INTA komiteja – Referents: Yannick Jadot (A7-0370/2010).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kamerūnas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE)) – INTA komiteja – Referents: Yannick Jadot (A7-0371/2010).

- Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, nolūkā ņemt vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE)) – AFET komiteja – Referents: Gabriele Albertini (A7-0373/2010).

- Ziņojums par 2009. gada ziņojumu par konkurences politiku (2010/2137(INI)) – ECON komiteja – Referents: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010).

- Ziņojums par Eiropas konsensa par humāno palīdzību īstenošanu — rīcības plāna vidusposma pārskatīšanu un turpmākajiem soļiem (2010/2101(INI)) – DEVE komiteja - Referente: Michèle Striffler (A7-0375/2010).

- Ziņojums par lauksaimniecības atzīšanu par stratēģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā (2010/2112(INI)) – AGRI komiteja – Referente: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010).

- Ziņojums par ilgtspējīgu ES politiku attiecībā uz Tālajiem Ziemeļiem (2009/2214(INI)) – AFET komiteja – Referents: Michael Gahler (A7-0377/2010).

- Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Melno jūru (2010/2087(INI)) – AFET komiteja – Referents: Traian Ungureanu (A7-0378/2010).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD)) – ENVI komiteja – Referente: Françoise Grossetête (A7-0307/2010).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)) – IMCO komiteja – Referente: Catherine Stihler (A7-0343/2010).

2. Deputāti

2.1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski jautājumu laikā (Reglamenta 116. pants) (B7-0001/2011)

Padomei

- Posselt Bernd, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Angourakis Charalampos, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė.

Komisijai
- Niculescu Rareş-Lucian, Balčytis Zigmantas, Göncz Kinga, Blinkevičiūtė Vilija, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papanikolaou Georgios, Aylward Liam, Crowley Brian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Tarabella Marc, Ertug Ismail, Mitchell Gay, de Grandes Pascual Luis, Belet Ivo, Gallagher Pat the Cope, Ronzulli Licia, Kelly Seán, Niebler Angelika, Schwab Andreas, Ferreira João, Chountis Nikolaos, Claeys Philip, McGuinness Mairead, Podimata Anni, Andrikienė Laima Liucija.

2.2. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Sebastian Valentin Bodu. Rezolūcijas priekšlikums par dalībvalstu pilsoņiem izsniegto parasto (tūrisma) pasu vāku (B7-0035/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par nutrikamentiem kā uztura bagātinātājiem (B7-0734/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO

- Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu un Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par rotaļlietu drošumu (B7-0735/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE

- Marc Tarabella un Silvia-Adriana Ţicău. Rezolūcijas priekšlikums par reģioniem ar vienu rūpniecības nozari (B7-0736/2010).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

EMPL, ITRE


11. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums par stāvokli Tunisijā

Jerzy Buzek (Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu, kurā, atceroties notikumus Tunisijā, izteica līdzjūtību sadursmē ar policiju bojāgājušo ģimenēm un godināja Mohammed Bouazizi piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Priekšsēdētājs atzinīgi vērtēja Tunisijas iedzīvotāju apņēmību un drosmi un šajā sakarībā pauda Parlamenta atbalstu. Viņš jo īpaši pieprasīja, lai Tunisijas iestādes:

- atbrīvotu visas patvaļīgi aizturētās personas;

- veiktu neatkarīgu izmeklēšanu par iespējamās korupcijas gadījumiem, letāliem incidentiem un pārmērīgas vardarbības pielietošanu;

- savlaicīgi rīkotu brīvas, pārredzamas, plurālistiskas un demokrātiskas parlamenta un prezidenta vēlēšanas valsts un starptautisko novērotāju uzraudzībā;

- izveidotu vienotu valsts valdību, kas pārstāvētu visus Tunisijas iedzīvotājus.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā un Gerard Batten EFD grupas vārdā.

Punkta izskatīšana tika pabeigta.


12. Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Catherine Stihler (A7-0343/2010).

Catherine Stihler iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Lara Comi, Sylvana Rapti un Malcolm Harbour.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová un Anja Weisgerber.

Uzstājās Antonio Tajani un Catherine Stihler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 18. janvāra protokola 7.4. punkts.


13. Dzīvnieku barībā atklātā dioksīna radītās sekas Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Dzīvnieku barībā atklātā dioksīna radītās sekas Eiropas Savienībā.

John Dalli (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Albert Deß PPE grupas vārdā, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā, Corinne Lepage ALDE grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Peter Liese, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Bart Staes un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Janusz Wojciechowski, Kartika Tamara Liotard, John Stuart Agnew, Michel Dantin, kurš atbildēja arī uz Franz Obermayr uzdoto zilās kartītes jautājumu, Paolo De Castro, Marit Paulsen, Licia Ronzulli, Marita Ulvskog, Antonyia Parvanova, Elisabeth Köstinger, Catherine Stihler, Spyros Danellis un Franz Obermayr.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Richard Ashworth, João Ferreira, Marc Tarabella un Peter Jahr.

Uzstājās John Dalli.

Debates tika slēgtas.


14. ES un Kamerūnas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – ES un Kongo Republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kamerūnas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0371/2010).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0370/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0202/2010) un kuru uzdeva Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Joe Higgins GUE/NGL grupas vārdā un Daniel Caspary PPE grupas vārdā Komisijai: Brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi (BPN) ar Kongo un Kamerūnu, kā arī citi BPN, ko plānots slēgt saskaņā ar ES Rīcības plānu par tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT) (B7-0802/2010).

Yannick Jadot iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins un Daniel Caspary izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece


15. Parlamenta sastāvs

Christophe Béchu ir paziņojis, ka atkāpjas no Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2011. gada 1. janvāri. Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņo, ka, sākot ar minēto datumu, šī deputāta vieta ir brīva.

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Christophe Béchu vietā par Eiropas Parlamenta deputāti ir iecelta Agnès Le Brun. Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu pieņēma zināšanai, kas tas noticis, sākot ar 2011. gada 1. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Agnès Le Brun pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, kurā apliecina, ka neieņem ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


16. ES un Kamerūnas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – ES un Kongo Republikas nolīgums par tiesību aktiem mežsaimniecības jomā *** – Brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību (FLEGT) (debašu turpināšana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kamerūnas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0371/2010).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kongo Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Yannick Jadot (A7-0370/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0202/2010) un kuru uzdeva Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Joe Higgins GUE/NGL grupas vārdā un Daniel Caspary PPE grupas vārdā Komisijai: Brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi (BPN) ar Kongo un Kamerūnu, kā arī citi BPN, ko plānots slēgt saskaņā ar ES Rīcības plānu par tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT) (B7-0802/2010).

Uzstājās Eva Joly (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, George Sabin Cutaş S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Filip Kaczmarek un Kriton Arsenis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig un Franz Obermayr.

Uzstājās Andris Piebalgs un Yannick Jadot.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Yannick Jadot un Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Catherine Bearder un Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Joe Higgins un Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Daniel Caspary un Christofer Fjellner PPE grupas vārdā un Robert Sturdy ECR grupas vārdā – par FLEGT brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem (B7-0028/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 19. janvāra protokola 6.3. punkts.


17. Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm *** – Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm (debates)

Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A7-0365/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0212/2010) un kuru uzdeva Vital Moreira un David Martin INTA komitejas vārdā Komisijai: Partnerattiecību pagaidu nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (B7-0807/2010).

David Martin iepazīstināja ar ziņojumu un izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Carmen Fraga Estévez (PECH komitejas atzinuma sagatavotāja), Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, George Sabin Cutaş S&D grupas vārdā, Isabella Lövin Verts/ALE grupas vārdā, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Francisco José Millán Mon, Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Ulrike Rodust un Pablo Zalba Bidegain.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness.

Uzstājās Andris Piebalgs un David Martin.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- David Martin un Vital Moreira INTA komitejas vārdā – par pagaidu ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Klusā okeāna valstīm (B7-0022/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 19. janvāra protokola 6.6. punkts un 2011. gada 19. janvāra protokola 6.5. punkts.


18. Starptautiskā adopcija Eiropas Savienībā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0193/2010) un kuru uzdeva Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi un Rita Borsellino Komisijai: Starptautiskā adopcija Eiropas Savienībā (B7-0670/2010).

Roberta Angelilli izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Kristalina Georgieva (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Slavi Binev, pie grupām nepiederošs deputāts, Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Alexandra Thein, Ryszard Czarnecki, Csanád Szegedi, Edit Bauer, Zita Gurmai, Sonia Alfano, Janusz Wojciechowski, Raffaele Baldassarre, Petru Constantin Luhan, Marco Scurria, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Erminia Mazzoni un Carlos Coelho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Seán Kelly, Mario Pirillo, Catherine Bearder, Miroslav Mikolášik, George Sabin Cutaş, Antonyia Parvanova, Marian-Jean Marinescu un Catherine Stihler.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 19. janvāra protokola 6.7. punkts.


19. Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Anni Podimata, Graham Watson, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Angelika Werthmann, Ioannis Kasoulides, Alf Svensson, Philippe Juvin, Frédéric Daerden, Ramon Tremosa i Balcells, Constance Le Grip, Tamás Deutsch, Sergej Kozlík, Marek Henryk Migalski, Alajos Mészáros, Georgios Papanikolaou, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Joe Higgins, Krisztina Morvai, Antigoni Papadopoulou, Seán Kelly, Iliana Ivanova un Stanimir Ilchev.


20. Eiropas konsenss par humāno palīdzību (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas konsensa par humāno palīdzību īstenošanu — rīcības plāna vidusposma pārskatīšanu un turpmākajiem soļiem [2010/2101(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Michèle Striffler (A7-0375/2010).

Michèle Striffler iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Seán Kelly un Peter Jahr.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada 18. janvāra protokola 7.5. punkts.


21. Lauksaimniecības atzīšana par stratēģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā (īss izklāsts)

Ziņojums par lauksaimniecības atzīšanu par stratēģiski svarīgu nozari pārtikas nodrošinātībā [2010/2112(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010).

Daciana Octavia Sârbu iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Luís Paulo Alves, Janusz Wojciechowski, Peter Jahr, Csaba Sándor Tabajdi, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Csanád Szegedi, João Ferreira un Lívia Járóka.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2011. gada 18. janvāra protokola 7.6. punkts.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 456.147/OJMA).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika