Indeks 
Protokół
PDF 252kWORD 184k
Poniedziałek, 17 stycznia 2011 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 6.Petycje
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Porządek obrad
 10.Składanie dokumentów
 11.Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Tunezji
 12.Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ***II (debata)
 13.Konsekwencje zatrucia pasz dioksynami dla Unii Europejskiej (debata)
 14.Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** - Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego *** - Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** - Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego *** - Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (ciąg dalszy debaty)
 17.Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku *** - Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku (debata)
 18.Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej (krótkie przedstawienie)
 21.Rolnictwo jako sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (krótkie przedstawienie)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.


2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał, że dnia 27 stycznia 2011 r. mija 66. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Przewodniczący przypomniał, że dnia 13 stycznia naród litewski obchodził 20. rocznicę krwawej niedzieli, kiedy to armia sowiecka dokonała próby obalenia demokratycznie wybranego rządu. Przy tej okazji przewodniczący wyraził solidarność z Białorusinami, także sąsiadami Unii, którzy oczekują jeszcze, by wolność i demokracja zagościły w ich kraju.

Przewodniczący pogratulował przystąpienia przez Unię Europejską dnia 23 grudnia 2010 roku do Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, która pozwoli zapewnić równość praw blisko 80 milionom osób niepełnosprawnych w Unii.

Przewodniczący wyraził zaniepokojenie z powodu zniknięcia chińskiego opozycjonisty Gao Zhishenga i wezwał rząd Chin do ujawnienia miejsca jego pobytu i stanu zdrowia.

Przewodniczący przypomniał, że z początkiem roku zakończyła się prezydencja belgijska, a przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przejęły Węgry.

Na zakończenie przewodniczący wspomniał o niedawnych wyborach na Białorusi, a także o starciach w Tunezji i wyraził w imieniu Parlamentu solidarność z rodzinami ofiar i władzami państw na świecie, które ucierpiały w wyniku niedawnych katastrof naturalnych.


4. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy Verts/ALE Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO: Indrek Tarand zamiast Reinharda Bütikofera.


5. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Umowa między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie;

- Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej trony, a Republiką Korei, z drugiej strony;

- Umowa między Unią Europejską a Japonią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych;

- Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Japonii;

- Dobrowolna Umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Kamerunu dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT);

- Protokół sprostowania Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Bridgetown na Barbadosie w dniu 15 października 2008 r. oraz na Haiti w dniu 10 grudnia 2009 r.;

- Protokół pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republika Libańską, z drugiej strony;

- Protokół między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony;

- Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału Ukrainy w programach unijnych;

- Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach unijnych.


6. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 6 stycznia 2011

Roman Miler (nr 1451/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1452/2010); Alois Hofbauer (nr 1453/2010); Urszula Weber-Król (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Blisko Dziecka) (nr 1454/2010); Heinz Hauer (nr 1455/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1456/2010); Christian Frener (ARGE Berufskraftfahrer) (nr 1457/2010); Stefan Jauering (nr 1458/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1459/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1460/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1461/2010); Markus Vogt (SkanAuto) (nr 1462/2010); Fabian Knipper (nr 1463/2010); Lambros Lavrentzos (nr 1464/2010); Kay Stüdemann (nr 1465/2010); Łukasz Chaberski (nr 1466/2010); Josef Greiner (nr 1467/2010).

Dnia 10 stycznia 2011

René Bernard i Claudette Wandewinckelle (nr 1468/2010); Luciano Enríquez González (nr 1469/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1470/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1471/2010); Daniel Tilhet (nr 1472/2010); Zoltán Wendler (10 podpisów) (nr 1473/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1474/2010); Sophie Bilger (nr 1475/2010); Defrenne Bernard (nr 1476/2010); Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament ) (nr 1477/2010); Raul Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (nr 1478/2010); Xristos Golias (nr 1479/2010); Anna Climent Montllor (Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat) (nr 1480/2010); Lucian Pricop (nr 1481/2010); Jukka Pekka Matintupa (SAK Järviseudun Paikallisjärjestö) (nr 1482/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1483/2010); José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (nr 1484/2010); Felipe Jesús Chaves Román (nr 1485/2010); Ivan Sproudé (nr 1486/2010); Olga Mesquida Alsina (nr 1487/2010); de la Culture Avenir (Avenir de la Culture) (nr 1488/2010); Kovacs Marta Kuktane (Szent Imre Katolikus Szulok Egyesulete) (nr 1489/2010); Josepha Cid (nr 1490/2010); Pablo Ignaz Lindenmuller (nr 1491/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1492/2010); Søren Larsen (nr 1493/2010).

Dnia 11 stycznia 2011

André Schwoy (nr 1494/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1495/2010); Dominik Lewe (nr 1496/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1497/2010); Lars Jürgen Weidemann (nr 1498/2010); Annamaria Steuer (nr 1499/2010); Von der Lieth Ralf (8 podpisów) (nr 1500/2010); Frank Legler (346 podpisów) (nr 1501/2010); Zenon Romanow (nr 1502/2010); Lutz Kintuke (nr 1503/2010); Roberto Kurze (nr 1504/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1505/2010); Buthmann (nr 1506/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1507/2010); Emma Henkel (nr 1508/2010); Harald Lang (nr 1509/2010); Jozefa Bania (nr 1510/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1511/2010); Wolfgang Laaber (Wir Basisdemokraten) (nr 1512/2010); Ion Augustin Pavelanu (nr 1513/2010); Erich Ollnow (nr 1514/2010); Isabelle Pace (nr 1515/2010); Jari Kovalainen (Vitabalans OY) (nr 1516/2010); Maurizio Bianco (nr 1517/2010); Gelu Bourceanu (nr 1518/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1519/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1520/2010); Salomeea Romanescu (nr 1521/2010); Ibrahima Diallo (nr 1522/2010); Marian Antonie (nr 1523/2010); Martin Ole Berendt (nr 1524/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1525/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1526/2010); Inês Abraão (nr 1527/2010); Mary T. Ryan (nr 1528/2010); Nicolo Di Trapani (nr 1529/2010); Kuisma Lappalainen (nr 1530/2010); Fabio Paduaneli (nr 1531/2010); Laura Di Carlantonio (nr 1532/2010); Cilas Maciel Moura (nr 1533/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1534/2010); Eric S Thomsen ("Romano") (nr 1535/2010); Anastasia Lungu (2 podpisy) (nr 1536/2010); The team of Sharkbait Reef by Sea Life (The team of Sharkbait Reef by Sea Life) (825 podpisów) (nr 1537/2010); Alexandros Karvounis (nr 1538/2010); Mihály Rukk (nr 1539/2010); José Ortega (nr 1540/2010); Alexandros Fotinos (nr 1541/2010); François Arcangeli (Pays de L'Ours - Adet) (nr 1542/2010); Silvia Beltran Pallares (Plataforma Europea De Los Consumidores Y Del Medio Ambiente) (nr 1543/2010); (nazwisko utajnione) (nr 1544/2010); Maria Grazia Sandrini (nr 1545/2010); Hervé Ogou Ani (nr 1546/2010); Erik Koppany (nr 1547/2010); Fédération (Fédération Contre le Martyre des Animaux ) (27 podpisów) (nr 1548/2010); Stefania Lygerou (nr 1549/2010).


7. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Dostępny jest już komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie pierwszej i drugiej sesji wrześniowej w 2010 r.


8. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0137/2010), które zadali Heidi Hautala, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Uznanie kontaktów pomiędzy instytucjami UE a obrońcami praw człowieka w Tunezji za niezgodne z prawem (B7-0567/2010);

- (O-0151/2010), które zadali Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, do Rady: Tunezja - art. 61a kodeksu karnego (B7-0569/2010);

- (O-0152/2010), które zadali Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niccolò Rinaldi i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Tunezja - w sprawie art. 61a kodeksu karnego (B7-0570/2010);

- (O-0163/2010), które zadała Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji:Tunezja - w sprawie art. 61a kodeksu karnego (B7-0651/2010);

- (O-0166/2010), które zadali Véronique De Keyser i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, do Rady: Tunezja - w sprawie art. 61a kodeksu karnego (B7-0652/2010);

- (O-0167/2010), które zadali Véronique De Keyser i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, do Komisji: Tunezja - w sprawie art. 61a kodeksu karnego (B7-0653/2010);

- (O-0169/2010), które zadali Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck i Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, do Rady: Przekazywanie informacji na temat kosztów finansowych poniesionych w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu w państwach członkowskich (B7-0662/2010);

- (O-0170/2010), które zadali Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck i Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Przekazywanie informacji na temat kosztów finansowych poniesionych w związku z procedurą rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu w państwach członkowskich (B7-0663/2010);

- (O-0175/2010), które zadali Monika Hohlmeier i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, do Rady: Przekazanie informacji dotyczących kosztów rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich (B7-0664/2010);

- (O-0176/2010), które zadali Monika Hohlmeier i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, do Komisji: Przekazanie informacji dotyczących kosztów rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich (B7-0665/2010);

- (O-0182/2010), które zadała Erminia Mazzoni, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Petycja nr 0473/2008 dotycząca braku interwencji ze strony Komisji w sprawie dotyczącej konkurencji i szkodliwego wpływu, jaki miało to na odnośne przedsiębiorstwo (B7-0666/2010);

- (O-0188/2010), które zadały Margrete Auken i Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Kryzys śmieciowy w Kampanii (B7-0667/2010);

- (O-0189/2010), które zadali Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Renate Weber i Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Michèle Striffler, Georges Bach, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gabriele Zimmer, Bart Staes, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Heidi Hautala i Thijs Berman, do Komisji: Przeprowadzenie referendum w sprawie przyszłego statusu Południowego Sudanu (B7-0668/2010);

- (O-0190/2010), które zadali Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Naruszenie wolności wypowiedzi i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (B7-0669/2010);

- (O-0193/2010), które zadali Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi i Rita Borsellino, do Komisji: Międzynarodowa adopcja w Unii Europejskiej (B7-0670/2010);

- (O-0197/2010), które zadali Bairbre de Brún i Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Kryzys śmieciowy w Kampanii (B7-0801/2010);

- (O-0202/2010), które zadali Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, David Martin w imieniu grupy S&D, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, i Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, do Komisji: Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa - dobrowolne umowy o partnerstwie z Republiką Konga i Kamerunem oraz planowane dobrowolne umowy o partnerstwie (B7-0802/2010);

- (O-0204/2010), które zadała Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Naruszenie wolności wypowiedzi i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (B7-0803/2010);

- (O-0207/2010), które zadał Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Naruszenie wolności wypowiedzi i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (B7-0804/2010);

- (O-0208/2010), które zadali Judith A. Merkies i Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, do Komisji: Kryzys w dziedzinie gospodarki odpadami w Kampanii we Włoszech (B7-0805/2010);

- (O-0209/2010), które zadali Mara Bizzotto i Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, do Komisji: Kryzys w gospodarce odpadami w Neapolu i regionie Kampanii a wykorzystanie funduszy europejskich (B7-0806/2010);

- (O-0212/2010), które zadali Vital Moreira i David Martin, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony (B7-0807/2010);

- (O-0180/2010), które zadali Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Krzysztof Lisek i Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, do Rady: Region Sahelu (B7-0808/2010);

- (O-0177/2010), które zadali Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Przekazywanie informacji Parlamentowi i Komisji na temat nierozstrzygniętych kwestii w Radzie dotyczących dyrektywy w sprawie procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy (B7-0002/2011);

- (O-0179/2010), które zadali Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Carmen Romero López i Antonio Masip Hidalgo w imieniu grupy S&D, do Rady: Stan zaawansowania prac dotyczących wniosku Komisji dotyczącego przekształcenia dyrektywy w sprawie procedur azylowych (B7-0003/2011);

- (O-0210/2010), które zadała Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Obecny stan prac nad dyrektywą proceduralną (B7-0004/2011);

- (O-0216/2010), które zadali Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová i Claude Moraes w imieniu grupy S&D, do Komisji: Naruszenie wolności wypowiedzi i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną na Litwie (B7-0005/2011).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner i Gabriele Zimmer, w sprawie swobody wyboru środka płatności (0001/2011);

- Mara Bizzotto, w sprawie zwalczanie nieuczciwej konkurencji w sektorze transportu samochodowego (0002/2011).


9. Porządek obrad

Głos zabrał Potito Salatto z wnioskiem, aby Catherine Ashton (wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) przedstawiła w Parlamencie sprawozdanie na temat sytuacji chrześcijan na świecie (przewodniczący odpowiedział, że debata na ten temat odbędzie się w środę).

Głos zabrał Nikolaos Chountis (na podstawie art. 173 Regulaminu), wyrażając ubolewanie, że po raz trzeci z rzędu w porządku obrad sesji nie figuruje żadne pytanie do Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 116 Regulaminu (przewodniczący odpowiedział, że Prezydium podejmie decyzję na ten temat w świetle traktatu lizbońskiego).

Głos zabrał Bernd Posselt, aby wyrazić ubolewanie, że tura pytań do Rady została zapobiegawczo zlikwidowana, podczas gdy nie została podjęta jeszcze żadna decyzja (przewodniczący zobowiązał się do omówienia tej kwestii podczas najbliższej Konferencji Przewodniczących w przyszły czwartek).

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w styczniu 2011 r. (PE 456.147/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Grupa Verts/ALE zwróciła się z wnioskiem, aby debata na temat sytuacji w Tunezji zakończyła się złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE w celu uzasadnienia wniosku i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, aby sprzeciwić się temu wnioskowi.

W GE (przy 87 głosach za, 197 przeciw, 22 wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Bez zmian.

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu):

Grupa GUE/NGL zwróciła się z wnioskiem, aby debata pt.: Brazylia: ekstradycja Cesare Battistiego” została wykreślona z porządku dziennego.

Głos zabrali: Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL w celu uzasadnienia wniosku, Mario Mauro w imieniu grupy PPE, aby sprzeciwić się wnioskowi, oraz Judith Sargentini, aby wniosek poprzeć.

Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


10. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (06646/2010 - C7-0103/2010 - 2008/0145(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi a Republiką Serbii (15619/1/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (tekst jednolity) (COM(2010)0391 - C7-0209/2010 - 2008/0009(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A7-0363/2010)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A7-0365/2010)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji (COM(2009)0380 - 2010/2084(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Marisa Matias (A7-0366/2010)

- Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie negocjacji dotyczących umowy ramowej między UE a Libią (B7-0615/2010 - 2010/2268(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0368/2010)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

- Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Kamerunem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

- Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (06903/2010 - C7-0384/2010 - 2007/0231(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Gabriele Albertini (A7-0373/2010)

- Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2009 (2010/2137(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010)

- Sprawozdanie dotyczące wdrożenia europejskiego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej: śródokresowy bilans planu działań i perspektywy na przyszłość (2010/2101(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

- Sprawozdanie dotyczące uznania rolnictwa za sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (2010/2112(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

- Sprawozdanie dotyczące zrównoważonej polityki UE na dalekiej północy (2009/2214(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Michael Gahler (A7-0377/2010)

- Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla Morza Czarnego (2010/2087(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Traian Ungureanu (A7-0378/2010)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (11038/2/2010 - C7-0266/2010 - 2008/0142(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (10753/3/2010 - C7-0267/2010 - 2008/0098(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

2) przez posłów

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 116 Regulaminu) (B7-0001/2011)

do Rady:

- Posselt Bernd, Higgins Jim, Papanikolaou Georgios, Blinkevičiūtė Vilija, Chountis Nikolaos, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Aylward Liam, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Andrikienė Laima Liucija, Angourakis Charalampos, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė

do Komisji:

- Niculescu Rareş-Lucian, Balčytis Zigmantas, Göncz Kinga, Blinkevičiūtė Vilija, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Papanikolaou Georgios, Aylward Liam, Crowley Brian, Posselt Bernd, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Tarabella Marc, Ertug Ismail, Mitchell Gay, de Grandes Pascual Luis, Belet Ivo, Gallagher Pat the Cope, Ronzulli Licia, Kelly Seán, Niebler Angelika, Schwab Andreas, Ferreira João, Chountis Nikolaos, Claeys Philip, McGuinness Mairead, Podimata Anni, Andrikienė Laima Liucija

2.2) projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Sebastian Valentin Bodu. Projekt rezolucji w sprawie okładki zwykłych (turystycznych) paszportów wydawanych obywatelom przez państwa członkowskie (B7-0035/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie „nutraceutyków” jako suplementów diety (B7-0734/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

IMCO

- Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu i Silvia-Adriana Ţicău. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa zabawek (B7-0735/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE

- Marc Tarabella i Silvia-Adriana Ţicău. Projekt rezolucji w sprawie regionów o dominującej jednej gałęzi przemysłu (B7-0736/2010)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

EMPL, ITRE


11. Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Tunezji

Jerzy Buzek (przewodniczący Parlamentu Europejskiego) złożył oświadczenie, w którym nawiązał do wydarzeń w Tunezji, przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar starć z policją i oddał hołd pamięci Mohammeda Bouaziziego.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Przewodniczący wyraził uznanie dla determinacji i odwagi Tunezyjczyków i przekazał im wyrazy wsparcia ze strony Parlamentu. Zwrócił się do tunezyjskich władz, domagając się między innymi:

- uwolnienia wszystkich arbitralnie aresztowanych;

- przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawach dotyczących zarzutów korupcji, przypadków śmierci i nadużycia siły;

- szybkiego przeprowadzenia wolnych, przejrzystych, pluralistycznych i demokratycznych wyborów parlamentarnych i prezydenckich, pod krajowym i międzynarodowym nadzorem;

- stworzenia rządu jedności narodowej reprezentującego wszystkich Tunezyjczyków.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, i Gerard Batten w imieniu grupy EFD.

Punkt został zamknięty.


12. Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG [10753/3/2010 - C7-0267/2010- 2008/0098(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

Catherine Stihler przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Andreas Schwab w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Lara Comi, Sylvana Rapti i Malcolm Harbour.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Zuzana Roithová i Anja Weisgerber.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Catherine Stihler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 18.1.2011.


13. Konsekwencje zatrucia pasz dioksynami dla Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenie Komisji: Konsekwencje zatrucia pasz dioksynami dla Unii Europejskiej

John Dalli (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Liese, Luis Manuel Capoulas Santos, Britta Reimers, Bart Staes i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Janusz Wojciechowski, Kartika Tamara Liotard, John Stuart Agnew, Michel Dantin, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Franza Obermayra, Paolo De Castro, Marit Paulsen, Licia Ronzulli, Marita Ulvskog, Antonyia Parvanova, Elisabeth Köstinger, Catherine Stihler, Spyros Danellis i Franz Obermayr.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Richard Ashworth, João Ferreira, Marc Tarabella i Peter Jahr.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.


14. Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** - Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego *** - Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Kamerunem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Kongiem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Pytanie ustne (O-0202/2010) zadane przez Yannicka Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Davida Martina w imieniu grupy S&D, Joe Higginsa w imieniu grupy GUE/NGL, i Daniela Caspary w imieniu grupy PPE, do Komisji: Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa - dobrowolne umowy o partnerstwie z Republiką Konga i Kamerunem oraz planowane dobrowolne umowy o partnerstwie (B7-0802/2010)

Yannick Jadot przedstawił swoje sprawozdania.

Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins i Daniel Caspary zadali pytanie ustne.

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca


15. Skład Parlamentu

Christophe Béchu złożył swój mandat posła do Parlamentu Europejskiego z dniem 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od tego dnia.

Właściwe władze francuskie powiadomiły o wyborze do Parlamentu Europejskiego Agnès Le Brun w miejsce Christophe'a Béchu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament odnotował tę decyzję ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Agnès Le Brun bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła ona uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


16. Umowa UE-Kamerun dotycząca prawa leśnego *** - Umowa UE-Republika Konga dotycząca prawa leśnego *** - Dobrowolne umowy partnerskie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (ciąg dalszy debaty)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Kamerunem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010- 2010/0217(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0371/2010)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie między UE a Kongiem dotyczącej egzekwowania prawa i zarządzania w dziedzinie leśnictwa oraz handlu drewnem i produktami pochodnymi wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010- 2010/0062(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0370/2010)

Pytanie ustne (O-0202/2010) zadane przez Yannicka Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Davida Martina w imieniu grupy S&D, Joe Higginsa w imieniu grupy GUE/NGL, i Daniela Caspary w imieniu grupy PPE, do Komisji: Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa - dobrowolne umowy o partnerstwie z Republiką Konga i Kamerunem oraz planowane dobrowolne umowy o partnerstwie (B7-0802/2010)

Głos zabrali: Eva Joly (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Filip Kaczmarek i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, João Ferreira, Paul Rübig i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Andris Piebalgs i Yannick Jadot.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Yannick Jadot i Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Catherine Bearder i Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, David Martin w imieniu grupy S&D, Joe Higgins i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Daniel Caspary i Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, i Robert Sturdy w imieniu grupy ECR, w sprawie dobrowolnych umów o partnerstwie FLEGT (B7-0028/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 19.1.2011.


17. Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku *** - Umowa przejściowa o partnerstwie między WE a państwami Pacyfiku (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a państwami Pacyfiku [05078/2010 - C7-0036/2010- 2008/0250(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A7-0365/2010)

Pytanie ustne (O-0212/2010) zadane przez Vitala Moreirę i Davida Martina, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony (B7-0807/2010)

David Martin przedstawił sprawozdanie i rozwinął pytanie ustne.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Andris Piebalgs (członek Komisji).

Głos zabrali: Carmen Fraga Estévez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE, Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Josefa Andrés Barea, Alain Cadec, Ulrike Rodust i Pablo Zalba Bidegain.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Andris Piebalgs i David Martin.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- David Martin i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, w sprawie przejściowej ùmowy o partnerstwie pomiędzy WE a państwami Pacyfiku (B7-0022/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 19.1.2011 i pkt 6.5 protokołu z dnia 19.1.2011.


18. Adopcja międzynarodowa w Unii Europejskiej (debata)

Pytanie ustne (O-0193/2010), które zadali: Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi i Rita Borsellino, do Komisji: Międzynarodowa adopcja w Unii Europejskiej (B7-0670/2010)

Roberta Angelilli zadała pytanie ustne.

Kristalina Georgieva (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Slavi Binev niezrzeszony, Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Alexandra Thein, Ryszard Czarnecki, Csanád Szegedi, Edit Bauer, Zita Gurmai, Sonia Alfano, Janusz Wojciechowski, Raffaele Baldassarre, Petru Constantin Luhan, Marco Scurria, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Erminia Mazzoni i Carlos Coelho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Seán Kelly, Mario Pirillo, Catherine Bearder, Miroslav Mikolášik, George Sabin Cutaş, Antonyia Parvanova, Marian-Jean Marinescu i Catherine Stihler.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 19.1.2011.


19. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Anni Podimata, Graham Watson, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Angelika Werthmann, Ioannis Kasoulides, Alf Svensson, Philippe Juvin, Frédéric Daerden, Ramon Tremosa i Balcells, Constance Le Grip, Tamás Deutsch, Sergej Kozlík, Marek Henryk Migalski, Alajos Mészáros, Georgios Papanikolaou, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Joe Higgins, Krisztina Morvai, Antigoni Papadopoulou, Seán Kelly, Iliana Ivanova i Stanimir Ilchev.


20. Konsensus europejski w sprawie pomocy humanitarnej (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie dotyczące wdrożenia europejskiego konsensusu w sprawie pomocy humanitarnej: śródokresowy bilans planu działań i perspektywy na przyszłość [2010/2101(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Michèle Striffler dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Seán Kelly i Peter Jahr.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 18.1.2011.


21. Rolnictwo jako sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie dotyczące uznania rolnictwa za sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego [2010/2112(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

Daciana Octavia Sârbu dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Luís Paulo Alves, Janusz Wojciechowski, Peter Jahr, Csaba Sándor Tabajdi, Krisztina Morvai, Seán Kelly, Csanád Szegedi, João Ferreira i Lívia Járóka.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 18.1.2011.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 456.147/OJMA).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Ţicău, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności