Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 18. jaanuar 2011 - Strasbourg

2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel: Pakistan: Pandžabi kuberneri mõrv (B7-0041/2011);

- Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (B7-0045/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel: Pakistan: Pandžabi kuberneri mõrv (B7-0059/2011);

- Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ja Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel: Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (B7-0060/2011);

- Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel: Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (B7-0061/2011);

- Rui Tavares, Joe Higgins, Helmut Scholz, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Pakistan: Pandžabi kuberneri mõrv (B7-0062/2011);

- Jean Lambert, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel: Pakistan: Pandžabi kuberneri Salmaan Taseeri mõrv (B7-0063/2011).

II.   Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine

- Francesco Enrico Speroni, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel: Cesare Battisti väljaandmine Brasiiliast (B7-0042/2011);

- Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (B7-0048/2011);

- Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (B7-0050/2011);

- Roberta Angelilli, Mario Mauro, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ja Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel: Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (B7-0064/2011);

- Hannes Swoboda, Gianni Pittella ja David-Maria Sassoli fraktsiooni S&D nimel: Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (B7-0065/2011);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel: Brasiilia: Cesare Battisti väljaandmine (B7-0066/2011).

III.   Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel: Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0043/2011);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0049/2011);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0067/2011);

- María Muñiz De Urquiza ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel: Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0068/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Elena Băsescu, Csaba Sógor ja Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel: Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0069/2011);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0070/2011);

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel: Inimõiguste olukord Iraanis, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (B7-0071/2011).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika