Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0255(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0362/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0362/2010

Συζήτηση :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0015

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 - Στρασβούργο

3. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας *** - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με τo σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ-Σερβίας

Ο Jelko Kacin παρουσιάζει τη σύσταση.

Οι Enikő Győri (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου