Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0255(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0362/2010

Forhandlinger :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Afstemninger :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0015

Protokol
Tirsdag den 18. januar 2011 - Strasbourg

5. Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien *** - Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien (fortsat forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Henstilling om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rebuplikken Serbien på den anden side [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Serbien

Talere: Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Miloslav Ransdorf for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Barry Madlener, løsgænger, Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev og Georgios Koumoutsakos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler og Andrzej Grzyb.

Talere: Štefan Füle, Enikő Győri og Jelko Kacin.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Jelko Kacin for AFET om den europæiske integrationsproces for Republikken Serbien (B7-0021/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 19.1.2011 og punkt 6.9 i protokollen af 19.1.2011.

(Mødet udsat kl. 10.25 og genoptaget kl. 10.30)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik