Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0255(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0362/2010

Arutelud :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Hääletused :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0015

Protokoll
Teisipäev, 18. jaanuar 2011 - Strasbourg

5. EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** – EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu jätkamine)
Istungi stenogramm

Soovitus, mis käsitleb nõukogu ja komisjoni otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: EÜ ja Serbia vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping

Sõna võtsid Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Barry Madlener (fraktsioonilise kuuluvuseta), Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev ja Georgios Koumoutsakos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler ja Andrzej Grzyb.

Sõna võtsid Štefan Füle, Enikő Győri ja Jelko Kacin.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Jelko Kacin AFET komisjoni nimel: Serbia integreerumine Euroopaga (B7-0021/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2011protokoll punkt 6.8 ja 19.1.2011protokoll punkt 6.9.

(Istung katkestati kell 10.25 ja jätkus kell 10.30.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika