Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0255(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0362/2010

Keskustelut :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Äänestykset :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0015

Pöytäkirja
Tiistai 18. tammikuuta 2011 - Strasbourg

5. EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EY:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

Puheenvuorot: Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev ja Georgios Koumoutsakos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler ja Andrzej Grzyb.

Puheenvuorot: Štefan Füle, Enikő Győri ja Jelko Kacin.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Jelko Kacin AFET-valiokunnan puolesta Serbian yhdentymisestä Euroopan unioniin (B7-0021/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.8 ja istunnon pöytäkirja 19.1.2011, kohta 6.9.

(Istunto keskeytettiin klo 10.25 ja sitä jatkettiin klo 10.30.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö