Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0255(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0362/2010

Debatter :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Omröstningar :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0015

Protokoll
Tisdagen den 18 januari 2011 - Strasbourg

5. Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien *** - Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan [15619/1/2007 - C7-0341/2010- 2007/0255(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jelko Kacin (A7-0362/2010)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Serbien

Talare: Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Adrian Severin, Sarah Ludford, Franziska Katharina Brantner, Ryszard Czarnecki, Bastiaan Belder, Dimitar Stoyanov, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Anna Ibrisagic, María Muñiz De Urquiza, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev och Georgios Koumoutsakos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Ivo Vajgl, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška, Krisztina Morvai, Andreas Mölzer, Victor Boştinaru, Jarosław Kalinowski, Zoran Thaler och Andrzej Grzyb.

Talare: Štefan Füle, Enikő Győri och Jelko Kacin.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Jelko Kacin, för utskottet AFET, om Serbiens europeiska integrationsprocess (B7-0021/2011).

Debatten avslutades.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 19.1.2011 och punkt 6.9 i protokollet av den 19.1.2011.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.25 och återupptogs kl. 10.30.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy