Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 18. ledna 2011 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

6. Hodnocení belgického předsednictví Rady (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Hodnocení belgického předsednictví Rady

Yves Leterme (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jean-Luc Dehaene za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Philip Claeys nezařazený, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès a Morten Messerschmidt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly a Frédéric Daerden.

Vystoupil Gay Mitchell k postupu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Yves Leterme.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí