Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 18. januar 2011 - Strasbourg

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

6. Gennemgang af det belgiske rådsformandskab (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Gennemgang af det belgiske rådsformandskab

Yves Leterme (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jean-Luc Dehaene for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès og Morten Messerschmidt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly og Frédéric Daerden.

Gay Mitchell tog ordet om afviklingen af catch-the-eye-proceduren.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) et Yves Leterme.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik