Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. január 18., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

6. A Tanács belga elnökségének áttekintése (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Tanács belga elnökségének áttekintése

Yves Leterme (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jean-Luc Dehaene, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol Krisztina Morvai „kék kártyás” kérdésére is, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès és Morten Messerschmidt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly és Frédéric Daerden.

Felszólal: Gay Mitchell, a „catch the eye” eljárás lefolytatásáról.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Yves Leterme.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat