Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 18. janvāris - Strasbūra

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

6. ES Padomes Beļģijas prezidentūras pārskats (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES Padomes Beļģijas prezidentūras pārskats.

Yves Leterme (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jean-Luc Dehaene PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Krisztina Morvai uzdoto zilās kartītes jautājumu, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès un Morten Messerschmidt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly un Frédéric Daerden.

Uzstājās Gay Mitchell par brīvā mikrofona procedūras norisi.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Yves Leterme.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika