Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 18 stycznia 2011 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

6. Podsumowanie belgijskiej prezydencji w Radzie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie belgijskiej prezydencji w Radzie

Yves Leterme (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Jean-Luc Dehaene w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział także na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, José Manuel García-Margallo y Marfil, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Bart Staes, Paweł Robert Kowal, Rui Tavares, Corien Wortmann-Kool, Marc Tarabella, Anne E. Jensen, Mirosław Piotrowski, Mathieu Grosch, Alejandro Cercas, Raffaele Baldassarre, Pervenche Berès i Morten Messerschmidt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivo Belet, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Mairead McGuinness, Oreste Rossi, Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Izaskun Bilbao Barandica, Edite Estrela, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly i Frédéric Daerden.

Głos zabrał Gay Mitchell na temat przebiegu procedury pytań z sali.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Yves Leterme.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności